donderdag, 22. oktober 2015 - 21:13 Update: 23-10-2015 9:01

COC: homofiele asielzoekers gepest en bedreigd in opvang

COC zeer bezorgd over veiligheid LHBT-asielzoekers
Foto: Archief EHF
Amsterdam

COC Nederland luidt de noodklok over de veiligheidssituatie van LHBT-asielzoekers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) in (nood)opvanglocaties. Het COC heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff daarom in een brief dringend gevraagd om maatregelen te treffen gericht op het beschermen van LHBT-asielzoekers tegen verbale en/of fysieke bedreigingen. Dit meldt het COC op de website.

Het COC is de afgelopen twee weken benaderd door tien LHBT-asielzoekers die melden dat ze zich onveilig voelen, met name in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De meldingen komen uit acht verschillende opvanglocaties.

Het COC vindt het opvallend dat er binnen korte tijd veel meldingen zijn binnengekomen. “Ter vergelijking: in het half jaar vóór de tien recente meldingen namen twee asielzoekers contact op met het COC over problemen in de opvang. De nood lijkt snel hoog op te lopen.”

Volgens het COC is het goed mogelijk dat deze meldingen slechts het ‘topje van de ijsberg’ zijn. “Voor asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen (…) is het een flinke stap om zich met een klacht over de asielopvang te melden bij een maatschappelijke organisatie als het COC. Het is goed denkbaar dat (veel) anderen die in dezelfde situatie verkeren deze weg niet kennen en/of deze stap (nog) niet durven of kunnen zetten”, schrijft het COC in de brief aan staatssecretaris Dijkhoff.

Het COC pleit in de brief voor aparte opvang voor LHBT-asielzoekers. Verder dient er in de huidige opvanglocaties een vertrouwenspersoon te komen bij wie de LHBT-asielzoekers terecht kunnen. Het personeel in de opvanglocaties dient ook alert en zichtbaar op te treden tegen mensen die LHBT-asielzoekers verbaal en/of fysieke bedreigen.

Het COC benadrukt in de brief dat ze zich bewust is dat de grote groep asielzoekers die Nederland momenteel binnenkomt en de opvang daarvan, al een grote uitdaging vormt voor het kabinet. “We menen echter dat veiligheid en vrij zijn van discriminatie voor LHBT’s en andere kwetsbare groepen asielzoekers óók absolute basisbehoeften zijn.”

Verder pleit het COC er ook voor dat bij de huidige grote instroom van asielzoekers er in inburgeringscursussen steeds aandacht blijft voor de acceptatie van LHBT’s.

Provincie:
Tag(s):