zaterdag, 21. februari 2015 - 13:42 Update: 21-02-2015 13:43

Alternatief voor antibiotica bestrijdt infecties in brandwonden

Jongen loopt brandwonden op bij vuurtje steken
Foto: Archief FBF
Beverwijk/Leiden

Steeds meer mensen overlijden aan infecties doordat antibiotica niet aanslaan. Ook bij brandwondenpatiënten is er sprake van een toenemend aantal (soms levensbedreigende) infecties.

Om een oplossing te vinden, bundelde de Brandwonden Stichting de krachten met (brandwonden)onderzoekers van het LUMC, de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, het VUmc en het bedrijf Madam Therapeutics. Een onderzoek naar de bestrijding van bacteriën met peptides (lichaamseigen moleculen die een alternatief voor antibiotica kunnen zijn) biedt nu de eerste hoopgevende inzichten.

Dr. Peter Nibbering is onderzoeker bij de afdeling Infectieziekten van het LUMC. Net als vele andere onderzoekers, werkt hij hard aan een oplossing voor een wereldwijd probleem: wat te doen aan de alsmaar erger wordende antibiotica-resistentie? Omdat bacteriën steeds minder goed bestreden kunnen worden met bestaande antibiotica, lopen mensen vaker moeilijk te behandelen infecties op. Soms zijn die zelfs levensbedreigend. Daarmee staat de Nederlandse brandwondenzorg voor een groot probleem. Want niet langer de brandwonden zelf, maar de infecties eraan vormen tegenwoordig de grootste uitdaging voor de artsen. Door een infectie worden de wondheling en de acceptatie van de huidtransplantaten ernstig geremd, ontstaan er grotere littekens en is bovendien het risico om te overlijden groter.

Veelbelovende eerste resultaten

Het onderzoek van dr. Nibbering richt zich op peptides: kleine moleculen in het lichaam. In het onderzoek wordt specifiek het menselijk peptide ‘LL-37’ nader bekeken. Deze heeft namelijk twee zeer handige eigenschappen: de mogelijkheid om bacteriën te bestrijden én wondheling te stimuleren. Het is de perfecte combinatie om in te zetten bij de behandeling van brandwonden. In het lab wordt de peptide LL-37 nu gemodelleerd om de twee eigenschappen nog effectiever in te kunnen zetten. De eerste resultaten van deze aangepaste peptides zijn veelbelovend: ze doden zo’n 99% van de bacteriën in de brandwond. Ook is het gebruik ervan veilig, treedt er geen resistentie op en schakelt het zelfs de bacteriën uit die een extra beschermlaag vormen (een zgn. biofilm).

Hoe werkt het?

“Het ontwikkelde antibioticum maakt gaatjes in de bacteriewand,” legt dr. Nibbering uit. “En daarmee schakel je de bacterie uit. Toediening van de stof in een lage dosis kan vermoedelijk een infectie voorkomen en in een hogere dosis een bestaande infectie bestrijden.” De volgende stap is dus uitvinden hoe we de dosering optimaal afstemmen voor het gebruik voor mensen. Dit onderzoek voert dr. Nibbering uit in samenwerking met het bedrijf Madam Therapeutics, die deze stof verder ontwikkelt.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: