maandag, 4. januari 2016 - 8:15 Update: 04-01-2016 14:46

Dakar testcircuit voor reductie klapbanden vrachtwagens

Dakar testcircuit voor reductie
Foto: Team De Rooy
Buenos Aires

De Dakar Rally in Argentinië en Bolivia is de komende twee weken proeftuin voor een test met een nieuw detectiesysteem dat klapbanden bij vrachtauto's moet voorkomen. Minder doden, minder ongelukken en een betere doorstroming op de Nederlandse wegen is het doel van dit experiment.

Met steun van de Nederlandse overheid beproeven acht equipes met veertien trucks het bandendruk & temperatuur monitoring systeem (TPMS) in de zwaarst denkbare omstandigheden in het Zuid-Amerikaanse landschap. De ervaringen die zijn opgedaan in de rally kunnen van gunstige invloed zijn op de reductie van dodelijke ongelukken, grote incidenten en filevorming en vertraging op Nederlandse wegen. 

Deelnemende coureurs, technici en transportondernemers juichen de proef toe. Gerard de Rooy, Dakarwinnaar in 2012 en kanshebber op de eindoverwinning in Dakar 2016, behoort tot de prominente deelnemers die het detectiesysteem de komende twee weken uitproberen. Het systeem bestaat uit sensoren aan de binnenzijde van elke band, die zowel bandenspanning als temperatuur van het loopvlak monitoren.

,,Meten is weten, want met dit systeem zie je het ontstaan van een klapband als het ware aankomen'', aldus De Rooy zondag bij de start van Dakar 2016. Hij is behalve coureur van het Petronas Team De Rooy ook transportondernemer in het Brabantse Son met 450 trucks. ,,Hiermee kunnen we misschien eindelijk meer grip krijgen op bandenproblemen in het wegverkeer.''

Onderzoeksraad

Volgens cijfers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gebeuren op onze wegen jaarlijks gemiddeld duizend vrachtwagenongelukken, waarbij circa 23 doden en 105 ernstig gewonden vallen. Slachtoffers zijn meestal andere weggebruikers. Het vroegtijdig opsporen van klapbanden is een van de mogelijkheden om dit aantal te verminderen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat in 2013 ongevallen in het wegtransport analyseerde, pleitte er destijds voor een doorlopende meting van de bandenspanning en -temperatuur in te voeren.

Wanneer proef slaagt

Als de proef in Dakar slaagt, zal het systeem spoedig zijn weg naar de Nederlandse transportsector vinden. Dat is volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook nodig voor de doorstroming. Blijkens cijfers van het ministerie is bij pechgevallen met vrachtauto's circa 43 procent te herleiden tot de banden, waaronder klapbanden. Bij zulke situaties worden vaak om veiligheidsredenen rijstroken afgezet, waardoor stagnatie in het verkeer optreedt.

Categorie:
Provincie: