donderdag, 7. juli 2016 - 17:40 Update: 08-07-2016 11:46

Unieke verzameling Rijkspolitie Porsches

Frits van Bruggen opent tentoonstelling Rijkspolitie Porsche
Den Haag

Frits van Bruggen, Hoofddirecteur ANWB heeft donderdag 7 juli in het Louwman Museum in Den Haag de tentoonstelling Rijkspolitie Porsches geopend. De expositie bestaat uit de dertien verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches die de Rijkspolitie tussen 1962 en 1996 in gebruik had. Het is voor het eerst dat alle modellen gezamenlijk worden geëxposeerd.

Velen zullen zich de Rijkspolitie Porsches herinneren als een bekende, gerespecteerde, bewonderde en soms zelfs gevreesde verschijning op de Nederlandse autosnelwegen. De duidelijk herkenbare auto’s in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers waar nodig gecorrigeerd, gewaarschuwd en pas in het uiterste geval geverbaliseerd. Het proces-verbaal was niet langer een doel, maar een middel.

Behalve de dertien verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches maken ook een destijds door de Rijkspolitie gebruikte Range Rover, twee BMW-motorfietsen en Rijkspolitie uniformen deel uit van de tentoonstelling.

De tentoonstelling Rijkspolitie Porsches in het Louwman Museum duurt tot en met 4 september.

Categorie:
Provincie: