donderdag, 15. maart 2018 - 8:50 Update: 15-03-2018 10:23

Verzekeraars pleiten voor 'zwarte doos' in alle auto's

Verzekeraars willen 'zwarte doos' in alle auto's
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Verzekeraars vinden dat voertuigen moeten worden uitgerust met een zogenoemde Event Data Recorder (EDR), zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen. Na een ongeval kan een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld de politie, de ongevalsdata uitlezen.

De verzekeraar kan dan snel een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Dat leidt tot snellere afwikkeling van (letsel)schade.

Dat is één van aanbevelingen die het Verbond van Verzekeraars doet in het vandaag verschenen position paper ‘Voertuigdata: de klant aan het stuur’. In het paper houden verzekeraars daarnaast een pleidooi om consumenten de baas te laten zijn over hun eigen autodata, die nu in handen van autofabrikanten zijn. Het Verbond doet voorstellen om die data beschikbaar te maken voor nuttige toepassingen via een onafhankelijke, niet-commerciële instantie.

Auto als databron

Voertuigen verzamelen – vaak ongemerkt – steeds meer data over het verkeer, het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto zelf. Dat betekent dat autofabrikanten nu een schat aan data verzamelen. Fabrikanten willen zelf alle data uit het voertuig beheren en tegen betaling beschikbaar stellen aan derden. Zo verdienen zij geld aan data die consumenten ongemerkt voor hen verzamelen. Onder meer toeleveranciers, herstelbedrijven en verzekeraars hebben die gegevens ook nodig om goede producten te ontwikkelen – zeker nu die data real time beschikbaar komen. Verzekeraars hebben informatie nodig om bijvoorbeeld verzekeringen op basis van rijgedrag mogelijk te maken, hulpverlening en herstel te regelen en ongevallen te voorkomen.

Data bij onafhankelijke instantie

Het Verbond vindt dat consumenten zelf de regie moeten hebben op hun data – en dus ook zelf kunnen bepalen welke instanties over deze data kunnen beschikken. Een voertuigfabrikant kan zich de voertuigdata niet toe-eigenen enkel en alleen omdat een consument zijn voertuig heeft gekocht. Verzekeraars pleiten daarom voor een niet-commerciële instantie die de data beheert, zodat veel partijen met behulp van die data aantrekkelijke producten kunnen aanbieden aan consumenten, die vrij moeten kunnen kiezen bij wie ze die producten afnemen.

Categorie:
Provincie: