donderdag, 24. januari 2019 - 17:31

Topman Hyundai roept op tot productie waterstofauto's

Oproep tot intensievere samenwerking voor de ontwikkeling van waterstoftechnologie.

Executive Vice Chairman Euisun Chung van Hyundai Motor Group is aangesteld als de nieuwe covoorzitter van de Hydrogen Council, een wereldwijde coalitie met meer dan 50 prominente energie-, transport- en industriepartners met een gedeelde visie over de integrale rol van waterstof in een schone-energietransitie. In zijn nieuwe rol roept Chung op tot verhoogde internationale samenwerking om de wereldwijde klimaatproblemen aan te pakken met behulp van waterstoftechnologie.

Chung deelt het covoorzitterschap met Air Liquide-voorzitter Benoit Potier. In een officiële blog van het World Economic Forum (WEF) – gepubliceerd tijdens de jaarlijkse meeting in het Zwitserse Davos – benadrukken Chung en Potier de noodzaak voor multilaterale samenwerking om de wereldwijde waterstofontwikkeling te bespoedigen. De covoorzitters behouden het standpunt dat publiek-private samenwerking de enige manier is om de waterstofeconomie om te zetten van een idee naar een echte katalysator voor energietransitie. 

Door het gezamenlijk leiderschap van de Hydrogen Council met Potier hoopt Chung een steentje bij te dragen aan de realisatie van een emissieloze waterstofenergiemaatschappij, die zal helpen bij het aanpakken van wereldwijde klimaatuitdagingen voor toekomstige generaties.

Hyundai Motor Group heeft eind 2018 met de aankondiging van het plan FCEV Vision 2030 al bevestigd om de ontwikkeling van een waterstofmaatschappij te intensiveren door gebruik te maken van de brandstofceltechnologieën van de groep. FCEV Vision 2030 omvat een plan om de jaarlijkse productiecapaciteit voor brandstofcelsystemen drastisch te verhogen tot 700.000 exemplaren rond 2030. Hiermee anticipeert Hyundai Motor Group op de verwachte stormachtige groei van de vraag naar auto’s met een brandstofcel. 

Ook in andere sectoren zal de vraag naar brandstofcelsystemen de komende jaren drastisch toenemen. Hyundai Motor Group wil daarop inspelen door zijn activiteiten op het gebied van waterstoftechnologie nog verder uit te breiden. Om die reden onderzoekt Hyundai Motor Group nieuwe businessmogelijkheden voor het leveren van brandstofcelsystemen aan de transportsector, de energieopwekkingssector en de sector van opslagsystemen.

Hydrogen Council

De Hydrogen Council werd als eerste in zijn soort in 2017 opgericht in Davos tijdens het World Economic Forum 2017 en sluit perfect aan op het bereiken van de klimaatdoelstellingen zoals die afgesproken zijn in het Klimaatakkoord van Parijs. De Hydrogen Council is een internationaal opererend orgaan waarin diverse belangrijke spelers zoals overheden, internationale agentschappen en de particuliere sector actief zijn, om de voordelen van waterstoftechnologie onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd een strategisch plan te ontwikkelen om grote investeringen in de commercialisering van waterstofoplossingen op wereldschaal te versnellen. 

Wanneer waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare en koolstofarme bronnen zoals zonne- en windenergie – evenals technologieën en oplossingen voor koolstofopslag (CCS) – dan heeft waterstof geen CO2-uitstoot op het moment van gebruik. Zoals opgemerkt door een recent McKinsey-rapport, kan waterstof op grotere schaal 18 procent van de wereldwijde energievraag dekken. De Hydrogen Council voorspelt dat de jaarlijkse vraag naar waterstof tegen 2050 vertienvoudigd zal zijn, waardoor banen worden gecreëerd en economieën worden versterkt.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):