woensdag, 21. februari 2024 - 9:32

Bijna 11,7 miljoen mensen hebben autorijbewijs

rijbewijs
Foto: Foto rijbewijs ter illustratie
Den Haag

Begin 2024 bezaten bijna 11,7 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs. Dat is 9 procent meer dan tien jaar eerder. Er waren vooral meer 65-plussers met een rijbewijs. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In de afgelopen tien jaar ging de groei van het aantal autorijbewijsbezitters gelijk op met de groei van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Hierdoor is het aantal rijbewijshouders naar verhouding niet toegenomen: op 1 januari 2024 hadden 8 op de 10 volwassenen een rijbewijs. Dat is evenveel als tien jaar geleden.

Meer ouderen met rijbewijs

Bijna een kwart van de autorijbewijsbezitters (2,8 miljoen mensen) is 65 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 45 procent meer dan tien jaar geleden. Deze toename komt voor een deel doordat er steeds meer 65-plussers zijn, maar ook omdat de huidige groep 65-plussers vaker een rijbewijs heeft dan die van tien jaar geleden. Vooral bij vrouwen in deze leeftijdsgroep groeide het aantal autorijbewijshouders, namelijk met 53 procent. Bij mannen was dit 38 procent. Het aantal vrouwen van 75 jaar of ouder met een rijbewijs is zelfs verdubbeld in de afgelopen tien jaar. 

Begin 2024 hadden bijna 1,9 miljoen mensen onder de 30 jaar een Nederlands autorijbewijs. Dat is 6 procent meer dan tien jaar geleden. Omdat het aantal rijbewijzen minder toenam dan de bevolkingsgroei in deze leeftijdsgroep, daalde het bezit van autorijbewijzen binnen deze leeftijdsgroep toch licht.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):