donderdag, 16. maart 2017 - 10:57 Update: 16-03-2017 11:23

EP herdenkt slachtoffers aanslagen Brussel

EP herdenkt slachtoffers aanslagen Brussel
Foto: EuroParlement/EP
Brussel

Woensdag heeft het Europees Parlement (EP) de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel herdacht. Dit heeft het EP donderdag bekendgemaakt.

Voortgang bestrijden terrorisme

Het EP hield woensdagmiddag de voortgang tegen het licht die is gemaakt in het bestrijden van terrorisme sinds de aanslagen in Brussel in een actualiteitendebat. De Parlementsleden benadrukten de noodzaak om meer te doen voor een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen de lidstaten; daarnaast moet de interoperabiliteit van EU databases worden verbeterd, radicalisering worden voorkomen en moeten de slachtoffers van terrorisme worden geholpen.

Noodzaak strenge controles buitengrenzen

De Europarlementariërs onderstreepten de noodzaak van strenge controles aan de EU buitengrenzen in een debat met EU commissarissen Dimitris Avramopoulos en Sir Julian King, en met Maltees Parlementair secretaris Ian Borg namens het raadsvoorzitterschap.

Evaluatie bestaande maatregelen

Diverse leden riepen op tot een evaluatie van de bestaande antiterrorisme maatregelen, om er zeker van te zijn dat de juiste maatregelen worden genomen, dat deze correct worden geïmplementeerd en dat ze geen mensenrechten schenden. Velen benadrukten ook de noodzaak om de oorzaken van het terrorisme aan te pakken door het creëren van inclusieve samenlevingen om radicalisering te voorkomen.

Nieuwe maatregelen genomen

Het afgelopen jaar heeft de EU belangrijke antiterrorisme maatregelen aangenomen zoals de richtlijn over het gebruik van passagiersgegevens in de luchtvaart  de zogenaamde PNR, die moet helpen terroristen te traceren, hernieuwde regels voor het bestrijden van terrorisme, nieuwe verplichtingen om iedereen die de buitengrenzen van de EU passeert te controleren, en nieuwe regels die het agentschap Europol in staat stellen om sneller te reageren op terroristische dreiging.

Veiligheidsunie: nieuwe portefeuille

Andere initiatieven in de pijplijn zijn het herzien van het Schengen Informatie Systeem en het Europees Strafrecht Informatiesysteem en een nieuw op te richten Europees Reisinformatie- en autorisatiesysteem (ETIAS) om reizigers die zonder visum naar de EU reizen van te voren te screenen. In september 2016 werd Sir Julian King benoemd tot commissaris voor de Veiligheidsunie, een nieuw gecreëerde portefeuille.