zondag, 16. juli 2017 - 17:08 Update: 16-07-2017 17:09

Ploumen houdt toespraken in New York en Washington

Ploumen houdt toespraken in New York en Washington
Foto: RVD
New York

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking presenteert maandag bij de VN in New York de Nederlandse voortgang van de Global Goals (SDG’s). Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag laten weten.

Uitbannen extreme armoede

Deze doelen, in 2015 overeengekomen door de 193 lidstaten van de VN, hebben als belangrijkste ambitie het uitbannen van extreme armoede in de wereld in 2030. Ze hebben een universeel karakter, wat wil zeggen dat elk land – dus arm en welvarend - hier werk van maakt, zowel in eigen land als bij het ondersteunen van ontwikkelingslanden.

Het High Level Political Forum van de VN is het podium waar Ploumen de stand van zaken in Nederland zal toelichten. Dat doet ze samen met minister-president Rhuggenaath van Curacao - die namens de andere koninkrijksdelen het woord voert - en jongerenvertegenwoordiger Martijn Visser. 

Gelijke behandeling mannen en vrouwen

De minister zal aangeven dat Nederland over het algemeen goed scoort op de aanpak van ongelijkheid en achterstanden. Maar dat er ook punten zijn die een extra inspanningen vragen. ‘Zoals een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ons land staat vierde op de EU Gender Equality Index. Met name ongelijke salariëring voor hetzelfde werk moet worden teruggedrongen,’ zo stelt de minister.

Toespraak

Verder zal de minister op maandag en dinsdag in New York een toespraak houden op bijeenkomsten over de grote rol voor het bedrijfsleven bij het behalen van de Global Goals, het voorkomen van tienerzwangerschappen en bestrijding van HIV/aids. Vervolgens reist Ploumen door naar Washington DC waar een reeks ontmoetingen op haar agenda staat. Zo spreekt ze met onder andere vertegenwoordigers van de Wereldbank en Women’s March.

Categorie: