vrijdag, 17. mei 2019 - 12:41

Apeldoorns sloopbedrijf moet werk maand stilleggen

malafide, asbestsaneerders
Foto: fbf
Apeldoorn

Een Apeldoorns sloopbedrijf mag vanaf vrijdag 17 mei een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. Het bedrijf is al achttien keer beboet voor verschillende asbestovertredingen. Een bedrijf dat herhaaldelijk dezelfde overtreding maakt kan door de Inspectie SZW stilgelegd worden.

Bij controles van de Inspectie SZW werd in 2011, twee keer in 2013, in 2017 en in december 2018 dezelfde asbestovertreding  geconstateerd. Het bedrijf verwijderde het asbest op een niet correcte wijze. Naar aanleiding van de overtreding in 2017 is het bedrijf op de hoogte gebracht dat als het nog een keer eenzelfde asbestovertreding zou begaan het bedrijf voor een periode stilgelegd zou worden.

Op 7 december 2018 constateerde een inspecteur van de Inspectie SZW dat het sloopbedrijf wederom asbestwerkzaamheden verrichtte maar dit niet op een veilige en gezonde manier deed. Naast de opgelegde boete zal het bedrijf vanaf 17 mei al haar asbestwerkzaamheden moeten stilleggen. Het bedrijf mag van de Inspectie SZW nog voor één specifiek project op vrijdag 17 mei afrondende werkzaamheden verrichten.

Het bedrijf had bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening ingediend om de stillegging te voorkomen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de staatssecretaris zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat eerdere boetes niet hebben geleid tot voldoende gedragsverandering bij het bedrijf. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter heeft het bezwaar van het bedrijf tegen de tijdelijke stillegging geen redelijke kans van slagen.

Bij het sloopbedrijf heeft de Inspectie naast asbest gerelateerde overtredingen ook nog vier andere overtredingen van het Arbobesluit in het verleden geconstateerd.

Categorie:
Provincie: