dinsdag, 9. juli 2019 - 8:47

Vergoeding kinderopvangtoeslag stijgt in 2019

Foto van kinderopvang
Foto: PX
Den Haag

Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010. Vorig jaar ging het om 70 procent van de declarabele kinderopvangkosten, in de eerste vier maanden van dit jaar was dat 73 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2018 kregen ouders gemiddeld 4 200 euro aan kinderopvangtoeslag. In totaal werd ruim 2,6 miljard euro uitgekeerd voor bijna 950 duizend kinderen. De overheid heeft het budget voor de kinderopvangtoeslag voor 2019 verhoogd.

Via de kinderopvangtoeslag worden werkende ouders grotendeels gecompenseerd voor de declarabele kosten van de formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Voor de toeslagen hanteert de Belastingdienst een maximaal uurtarief. Ligt het uurtarief van de opvang hoger, dan komen de kosten die boven het maximum liggen voor rekening van de ouders.

De toeslagen zijn alleen bedoeld voor degenen die werken of een opleiding volgen. Voor het maximale aantal uren dat mag worden gedeclareerd kijkt de Belastingdienst naar de partner die de minste uren maakt. Gebruikte uren boven dit maximum zijn ook voor eigen rekening en vallen niet onder de declarabele kinderopvangkosten.

Vaker BSO tegen maximumuurtarief of meer

In 2019 worden meer kinderen in de buitenschoolse opvang (BSO) in kindercentra opgevangen tegen of boven het maximaal te declareren uurtarief. Het gaat om 83 procentvan de kinderen, waar dit in 2018 nog 70 procent was. Dit komt doordat het uurtarief dat mag worden gedeclareerd is verminderd naar 6,89 euro in 2019 (in 2018 was dat nog 6,95 euro). Meer ouders zullen daardoor een uurtarief betalen dat boven het declareerbare maximum ligt. Het CBS heeft geen gegevens over de exacte hoogte van de betaalde uurtarieven.

Bij de andere opvangsoorten daalt in 2019 juist het percentage kinderen voor wie het maximaal declareerbare uurtarief wordt betaald. Bij de dagopvang in kindercentra gaat dat van 52 procent in 2018 tot 41 procent in 2019. Het maximumuurtarief dat voor deze soort opvang mag worden gedeclareerd bedroeg in 2018 7,45 euro en is in 2019 gestegen tot 8,02 euro. Deze stijging speelt in op verwachte prijsstijgingen door hogere kwaliteitseisen in de dagopvang.

 

Categorie:
Provincie: