maandag, 10. augustus 2020 - 9:47

Gemeente Losser mag handhavend optreden tegen Erve Beverborg

disco-lichtbol-dansen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Losser

De gemeente Losser mag optreden tegen de exploitant van Erve Beverborg in De Lutte. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Omwonenden verzochten de gemeente in het verleden om te handhaven omdat er volgens hen sprake is van geluidsoverlast tijdens feestjes.

Wel huwelijksvoltrekking, geen bruiloftsfeest

Op dit moment staat Erve Beverborg in het bestemmingsplan aangeduid als ‘maatschappelijke voorziening’. Dat wil zeggen dat het in en rondom de accommodatie onder andere is toegestaan om huwelijken te voltrekken, excursies te organiseren en er mogen vergaderingen worden gehouden. De gemeente Losser heeft de exploitant een last onder dwangsom opgelegd omdat er ook bruiloften, reünies en diners worden georganiseerd. Per overtreding moet een dwangsom van 2.500,- worden betaald.

Geen zicht op legalisatie

Dat de gemeente handhavend optreedt is terecht en niet onevenredig, zo oordeelt de voorzieningenrechter. Dat er, na klachten, een geluidsbegrenzer is geïnstalleerd betekent niet dat er geen overtreding (meer) zou zijn. De last onder dwangsom is namelijk opgelegd wegens het gebruiken van Erve Beverborg in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien heeft de gemeente een zelfstandige handhavingsbevoegdheid. Er hoeven dus geen klachten te zijn om te handhaven. Op grond van het bestemmingsplan mag Erve Beverborg worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden en daaraan ondergeschikte horeca. Het houden van bruiloften, reünies en diners valt hier niet onder. Er zijn gesprekken geweest om het bestemmingsplan aan te passen zodat het houden van bruiloftsfeesten en diners wel is toegestaan. Wanneer er concreet zicht is op een wijziging van het bestemmingsplan zou van de gemeente verwacht mogen worden om niet handhavend op te treden. Maar zicht op een concrete wijziging is er nog niet. Er is namelijk nog geen ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waarin de gewenste zelfstandige horeca-activiteiten zijn geregeld.

Categorie:
Provincie: