vrijdag, 9. december 2022 - 9:30

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

Foto van bord thuiszorg | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In de sector zorg en welzijn ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. In hetzelfde kwartaal in 2019, enkele maanden voor de coronapandemie, ontstonden 41 duizend vacatures, dus 15 duizend minder. Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Doorgaans worden ontwikkelingen per kwartaal gemeten door te vergelijken met de stand een jaar eerder. Maar 2020 (42 duizend vacatures in het derde kwartaal) en 2021 (51 duizend vacatures in het derde kwartaal) waren uitzonderlijke jaren door de coronapandemie. Daarom wordt hier vergeleken met het derde kwartaal van 2019.

Meer vacatures ontstaan in alle branches

In alle branches van zorg en welzijn zijn er in het derde kwartaal meer vacatures ontstaan dan drie jaar eerder. Het grootste deel daarvan ontstond in de verpleging, verzorging en thuiszorg, de branche met de meeste banen (en werknemers) in zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 16,5 duizend vacatures, 6,1 duizend meer dan drie jaar geleden. Dat is een toename van 58 procent, de grootste relatieve toename van alle branches.

Snellere toename vanaf 2021

Naast de ontstane vacatures worden ook de openstaande vacatures gemeten. In de hele sector zorg en welzijn waren dat er 67 duizend in het derde kwartaal van 2022.

De stijgende trend vanaf 2018 stopte in 2020, toen de coronapandemie begon. Waren er in het derde kwartaal van 2019 nog 37,7 duizend openstaande vacatures, een jaar later waren dat er 36,8 duizend. Vanaf begin 2021 nam het aantal openstaande vacatures sneller toe dan voor het begin van de coronapandemie. In het derde kwartaal van 2021 waren er 50,9 duizend openstaande vacatures en een jaar later 67,0 duizend.

Categorie:
Provincie: