woensdag, 28. februari 2018 - 19:35

Waarschuwing voor misbruik publiek beschikbare memcached-systemen bij DDOS-aanvallen

Waarschuwing voor misbruik publiek beschikbare memcached-systemen bij DDOS-aanvallen
Foto: PX
Den Haag

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op de hoogte gebracht van recente nationale en internationale DDoS-aanvallen waarbij veelal misbruik is gemaakt van publiek beschikbare memcached-systemen. Er staan ongeveer drieduizend publiek beschikbare memcached-systemen in Nederland. Het NCSC adviseert deze systemen van het internet af te schermen om misbruik te voorkomen.

Memcached is bedoeld om tijdelijk kleine hoeveelheden data op te slaan uit andere bronnen om websites sneller te maken, zoals databases en API. Het systeem bevat geen authenticatie en is niet ontwikkeld om publiek beschikbaar te zijn.

Er zijn scenario’s mogelijk waarbij er door het sturen van commando’s naar deze memcached-systemen veel dataverkeer bij het doelwit wordt gegenereerd. Deze aanvallen vallen binnen de categorie van amplification attacks, waarbij de aanvaller ogenschijnlijk een verzoek verstuurt namens het doelwit door het ip-adres te spoofen. Doordat de antwoorden groter zijn dan de verzoeken, kan een aanvaller met relatief weinig bandbreedte een grotere aanval op dat doelwit opzetten. Voor aanvallers is een publiek beschikbaar systeem met een zeer grote amplificatie-factor (tot wel 1000 keer), zoals een niet afgeschermd memcached-systeem,  een groot voordeel om aanvallen uit te voeren. De verwachting is dat aanvallers deze systemen zullen blijven inzetten voor het uitvoeren van DDoS-aanvallen.

het NCSC adviseert beheerders van netwerken te verifiëren of er publieke memcached- of andere systemen aanwezig zijn in het netwerk die mogelijk kwetsbaar zijn voor misbruik in amplificatie-aanvallen en maatregelen te nemen om misbruik van deze systemen te voorkomen. Het gaat in de recente aanvallen om memcached-systemen die beschikbaar zijn op poort 11211. Het advies is om deze systemen van het internet af te schermen.

Categorie:
Provincie: