dinsdag, 2. juli 2019 - 12:53

KPN gaf Tele2 ten onrechte geen toegang tot telefonienetwerk

Foto van modem | MV Blik op Nieuws
Foto: MV Blik op Nieuws
Den Haag

De KPN heeft begin 2000 niet aan haar wettelijke verplichting voldaan om Tele2 gedeelde toegang te geven tot haar telefonienetwerk. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag in een tussenuitspraak beslist. Met de inwerkingtreding van de Telecommunicatiewet rustte op monopolist KPN de verplichting om redelijke verzoeken tot gedeelde toegang tot het telefonienetwerk te honoreren. Hier mochten geen discriminatoire voorwaarden aan verbonden worden.

Tele 2 geeft aan schade geleden te hebben doordat het bedrijf door de tegenwerking van KPN het ADSL-netwerk aanvankelijk niet kon uitrollen. Hierdoor zegt Tele2 marktaandeel verloren te hebben. Het hof bepaalt dat het onrechtmatige handelen door KPN uitsluitend voor de beginperiode van de door Tele2 geclaimde periode geldt. Een deel van de claims van Tele2 is inmiddels verjaard. Het hof is van oordeel dat een deskundige moet aangegeven, hoe groot het marktaandeel van Tele2 geweest had kunnen zijn als KPN aan zijn verplichtingen voldaan had. Op basis hiervan kan dan in een einduitspraak de hoogte van de schadevergoeding van KPN aan Tele2 bepaald worden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):