donderdag, 28. april 2022 - 14:57

Blijvend digitaler betalingsverkeer na corona

webshop
Foto: PX
Den Haag

Het Nederlandse betalingsverkeer is in 2021 nog sneller gedigitaliseerd, vooral als gevolg van de coronamaatregelen en -beperkingen. Digitaal betalen en bankieren is voor veel mensen makkelijker en sneller, ook bij sommige mentale en lichamelijke beperkingen. Anderen hebben er meer moeite mee en hebben hulp nodig. In 2021 was het voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk houden van dagelijkse betalingen een belangrijk punt van aandacht. Dat schrijft Betaalvereniging Nederland in haar jaarverslag voor 2021.

Aan de winkelkassa betalen we steeds vaker contactloos en vaker met een smartphone. Acht van de tien betalingen aan de kassa gaan nu elektronisch, met een pinpas of smartphone. Bijna negen van de tien pinbetalingen is contactloos, zonder de pinpas in de automaat te steken. Een kwart van alle pinbetalingen gebeurt inmiddels zelfs helemaal zónder pinpas, overwegend met een smartphone.

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal contante betalingen aan winkelkassa’s afgenomen naar één op de vijf betalingen. Naar verwachting zal dat niet terugkeren naar het oude pre-coronaniveau, ook niet nu nagenoeg alle coronabeperkingen zijn opgeheven.

We bestellen en betalen veel meer online: het aandeel van online bestedingen in webwinkels op de totale bestedingen in de detailhandel, is gestegen van 27% in 2020 naar 31% in 2021. Girale overboekingen gaan vrijwel allemaal via internetbankieren of mobiel bankieren en we gebruiken steeds vaker mobiele betaalverzoeken om aan vrienden en bekenden te betalen. Gemiddeld doen consumenten bijna 3 miljoen girale overboekingen per dag, meer dan de helft via mobiel bankieren.

Bereikbaar en toegankelijk betalingsverkeer

In het licht van deze ontwikkelingen hebben de Betaalvereniging en haar leden in 2021 veel aandacht geschonken aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Gijs Boudewijn, directeur a.i. van de Betaalvereniging: “Onze leden hebben afgelopen verslagjaar de voorlichting en hulp rond digitale betaaldiensten uitgebreid.”

Om contant geld beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, zijn in 2021 meerdere initiatieven opgestart. Die hebben er onder andere toe geleid dat de Betaalvereniging en grotere banken recentelijk het Convenant Contant Geld van De Nederlandsche Bank hebben ondertekend. Dat convenant is afgesloten tussen 23 belanghebbende organisaties, waaronder consumenten- en winkeliersorganisaties.

Gijs Boudewijn: “Het samen met onze leden en stakeholders nog verder verbeteren van de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het steeds verder digitaliserende betalingsverkeer, blijft een speerpunt bij de activiteiten van de Betaalvereniging. Daarom heeft ons jaarlijkse congres voor leden en stakeholders in mei als titel ‘Allemaal digitaal?’, want hier liggen zowel kansen als uitdagingen om iedereen aan boord te houden.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):