dinsdag, 1. december 2015 - 8:37 Update: 01-12-2015 14:31

FNV wil de VUT terug

FNV pleit voor nieuwe vut
Foto: Archief FBF
Amsterdam

De FNV vraagt het kabinet zich extra in te spannen om de positie op de arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen te verbeteren. Extra aandacht is nodig voor een goede overgang van sociale werkplaatsen naar beschut werk, anders vallen mensen met een beperking tussen wal en schip.

De wet werk en zekerheid moet niet worden ondergraven en de 35 extra arbeidsinspecteurs moeten blijven. Ook vraagt de FNV de flinke daling van de koopkracht van senioren om te buigen. 

FNV voorzitter Ton Heerts: ‘De versnelde verhoging van de AOW leeftijd zorgt ervoor dat er te weinig werk is voor jongeren en 50 plussers. Wij pleiten ervoor, dat de overheid plaatsmakersregelingen mogelijk maakt. De Wet Werk en Zekerheid heeft ervoor gezorgd dat wij in cao’s betere afspraken kunnen maken voor meer echte banen. Die wet moet uitrijpen en niet doorkruist worden door politieke initiatieven om mensen na een eerste contract nog eens een paar jaar aan het lijntje te houden.’ Plaatsmakersregelingen zijn afspraken waarbij werknemers minder werken met behoud van een deel van hun loon om zo plaats te maken voor mensen die nu geen werk kunnen krijgen.γ€€ 

Ouderen en jongeren

De FNV wil verder voor jongeren afschaffing van het minimumjeugdloon, en een einde aan het misbruik van werkgevers om gekwalificeerde jongeren in te zetten voor werk onder het mom van een stage. Voor ouderen die werkloos raken zijn de kansen op nieuw werk gering. Daarnaast zou elke werkloze boven zijn 64ste niet meer moeten hoeven solliciteren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):