donderdag, 28. januari 2016 - 9:20 Update: 28-01-2016 21:20

'Kans op verlaging pensioenen in 2017 wordt groter'

'Verlaging van de pensioenen hangt in de lucht'
Den Haag

De grote pensioenfondsen waarschuwen dat een verlaging van de pensioenen in de lucht hangt. In 2016 is dat nog niet nodig, maar volgend jaar mogelijk wel.

De financiële positie van ABP is ook in het laatste kwartaal van 2015 verslechterd. Ondanks een stijging van de actuele dekkingsgraad (97,2%), daalde de beleidsdekkingsgraad met 1 procentpunt naar 98,7%. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool licht toe: 'Een verlaging van de pensioenen in 2016 is niet aan de orde, maar de kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen wordt wel groter.'

Nieuw herstelplan

Door diverse ontwikkelingen zoals de aanpassing van de rekenrente, de lage rentestand en de negatieve rendementen in het tweede en derde kwartaal, staat de financiële positie van ABP onder druk. Volgens de Pensioenwet moet een pensioenfonds buffers aanhouden om de pensioenen in de toekomst te betalen. Omdat de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2015 niet aan de eisen (dekkingsgraad van 126,7%) voldeed, moet ABP voor 1 april bij De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw herstelplan indienen. In het herstelplan wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de financiële positie van ABP te verbeteren. Dat gebeurt op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2015. Vast staat dat de pensioenen in 2016 in ieder geval niet verlaagd worden.

Andere pensioenfondsen maken zich ook zorgen

Ook de pensioenfondsen Zorgfonds Zorg en Welzijn en de grote metaalfondsen PME en PMT zijn somber. Ze zien gevaar als de rente verder wegzakt en de beleggingen dit jaar niet genoeg rendement opleveren om een en ander te compenseren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):