maandag, 15. februari 2016 - 8:25 Update: 15-02-2016 8:37

Olietankers domineren kustvaart

Olietankers domineren kustvaart
Foto: fbf
Den Haag

In 2014 werd in totaal bijna 570 miljoen ton goederen in de Nederlandse zeehavens verwerkt. Bijna de helft hiervan (48 procent) werd via de kustvaart, de zogenaamde shortsea shipping vervoerd. De rest van de goederen stak wel de oceaan over. Binnen de kustvaart domineert olie de totale lading. Dit meldt CBS.

De 268 miljoen ton aan goederen die via shortsea werden vervoerd, had als herkomst of bestemming zeeregio’s als de Baltische Zee, de Middellandse Zee en de Noordzee. Bijna 60 procent van dit shortseavervoer bestaat uit natte bulk, met name ruwe aardolie. De grootste shortseastromen aardolie komen uit Rusland (Baltische Zee) en Noorwegen (Atlantische Oceaan). Shortseavervoer wordt als alternatief gezien voor vervoer via weg, binnenvaart of spoor.

Wanneer schepen een oceaan oversteken, spreken we van deepseavervoer. De 290 miljoen ton goederen die via de oceanen vervoerd worden zijn meer divers. Droge bulk en containers maken hier een groter deel vanuit dan bij shortsea. De grootste deepseastromen zijn die van steenkolen uit Colombia en ertsen uit Brazilië.

Op maandag 15 februari organiseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap een High Level Meeting voor maritieme directeuren op het gebied van shortsea shipping. Tijdens deze bijeenkomst worden diverse actuele onderwerpen op het gebied van shortsea shipping besproken, waaronder de toekomst van het Maritime Single Window, Innovatieve financiering ter vergroening van de zeevaart en Blue Growth.

Categorie:
Provincie: