woensdag, 17. februari 2016 - 8:21 Update: 17-02-2016 11:47

Vijftigplussers kiezen vaker voor de motor

Meer vijftigplussers op de motor
Foto: MV Blik op Nieuws
Den Haag

De verkoop van nieuwe motorfietsen is in 2015 voor het tweede jaar op rij gestegen. Vorig jaar werden er 10 procent meer motoren verkocht dan in 2014. Vooral 50-plussers hebben steeds vaker een motor. Dit meldt CBS.

De verkoop van nieuwe motorfietsen is verder aangetrokken. In 2015 zijn ruim 11 duizend nieuwe motorfietsen verkocht, duizend meer dan het jaar ervoor. Het herstel van 2014 zet daarmee door. Na het begin van de economische crisis zakte de verkoop van nieuwe motorfietsen in. Werden in 2008 nog bijna 17 duizend nieuwe motoren verkocht, in 2013 was dit aantal vrijwel gehalveerd tot dik 9 duizend.

Meer 50-plussers met een motor

Het totale aantal motorfietsen in Nederland is sinds 2008 met 11,5 procent gestegen tot 652 duizend aan het begin van 2015. In deze periode zijn vooral veel 50-plussers aangestoken door het motorvirus. Waren er in 2008 in deze leeftijdsgroep ruim 31 motoren per 1 000 inwoners van vijftig jaar en ouder, in 2015 was dit aantal gegroeid tot 47 stuks. Dit komt overeen met 304 duizend motoren.

Motorbezit 65-plussers verdubbeld

Tot en met 2014 was het motorbezit bij de veertigers het hoogst. Nu hebben de 50-65-jarigen de meeste motoren. Dit zijn er 73 per 1 000 inwoners van 50 tot 65 jaar in 2015, een stijging van bijna 50 procent vergeleken met 2008. Het motorbezit bij de 65-plussers verdubbelde in dezelfde periode tot ruim 17 per 1 000 inwoners. In 2015 hadden zij in totaal ruim 52 duizend motoren.

Dertigers en veertigers bezitten minder motoren

De grote groei bij de 50-plussers staat haaks op de ontwikkeling bij de dertigers en veertigers. De afgelopen zeven jaar nam het motorbezit in deze leeftijdsgroepen af met respectievelijk 19 en 13 procent.

Motorbezit grootst in Drenthe

Per duizend inwoners van achttien jaar en ouder telt Drenthe de meeste motoren: 67 stuks, gevolgd door Friesland (59). Zeeland en Overijssel sluiten de top drie met ieder 57.

Met een aantal van 109 duizend staan de meeste motoren in de provincie Zuid-Holland geregistreerd, op de voet gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.

Categorie:
Provincie: