dinsdag, 8. maart 2016 - 10:11 Update: 08-03-2016 11:17

TenneT gaat 22 miljard euro investeren in infrastructuur

foto van elektramast | TenneT
Foto: TenneT
Arnhem

Netbeheerder TenneT heeft in 2015 tevens grote vooruitgang geboekt bij de verdere integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt en het faciliteren van de overgang naar een duurzame energievoorziening. De Nederlandse overheid wil TenneT aanwijzen als ontwikkelaar, bouwer en beheerder van een net op zee dat tussen nu en 2023 3.500 MW aan duurzame windenergie voor Nederland aan land gaat brengen.

In Duitsland heeft TenneT vijf nieuwe offshore-netaansluitingen (gelijkstroom) opgeleverd, waardoor de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu 4.300 MW bedraagt. Deze nieuwe gelijkstroomverbindingen voorzien miljoenen huishoudens van groene elektriciteit. In 2019 zal TenneT naar verwachting 7.100 MW aan offshore-aansluitingscapaciteit gereed hebben, ruim voldoende voor de 6.500 MW aan opgesteld windvermogen die de Duitse regering in 2020 op zee beschikbaar wil hebben.

Verdere investeringen

In de komende tien jaar gaat TenneT naar verwachting circa 22 miljard euro investeren in onshore en offshore infrastructuur. Extra capaciteit zal congestie op het net – bijvoorbeeld op dagen met veel wind – voorkomen, en maakt het mogelijk om energie verder te transporteren naar de verbruikscentra. Deze netuitbreidingen zullen zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder, en ertoe leiden dat de elektriciteitsprijzen in de afzonderlijke Europese landen verder naar elkaar toegroeien. Hierdoor wordt stroom uiteindelijk goedkoper voor de eindgebruikers.

De geplande investeringen in Nederland hebben onder meer betrekking op onderhoud van het bestaande net en uitbreidingen van het net om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren. De meest in het oog springende projecten zijn de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. Daarnaast gaat TenneT volgens planning, op grond van de Wet Windenergie op Zee uit 2015, door met de nodige voorbereidingen voor een wisselstroomnet in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel daarbij is om 3.450 MW aan windvermogen op zee in gebruik te hebben genomen in 2023.

In Duitsland investeert TenneT in wisselstroominfrastructuur aan land en gelijkstroomverbindingen op zee. Het Duitse hoogspanningsnet aan land wordt aanzienlijk uitgebreid met het oog op de transitie naar een duurzame energievoorziening (Energiewende). Nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen zijn noodzakelijk vanwege de sterke toename van duurzame energieproductie, die bovendien vaak plaatsvindt op niet-traditionele locaties. Meer dan twintig grote projecten bevinden zich momenteel in de plannings- of uitvoeringsfase. Verder is TenneT bezig met de voorbereidingen voor een tweetal unieke gelijkstroomverbindingen aan land om de elektriciteitsvoorziening in het zuidelijke deel van Duitsland ook voor de toekomst zeker te stellen.

 

 

Categorie:
Provincie: