vrijdag, 11. maart 2016 - 8:13

CBS: Omzet in de transportsector de crisis voorbij

CBS: Omzet in de transportsector de crisis voorbij
Foto: SXC
Den Haag

De omzet van de transportsector in euro’s steeg in het vierde kwartaal van 2015 met ruim 3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2015 steeg de omzet in de transportsector met bijna 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lag de omzet 1,5 procent boven het niveau van vóór de crisis. Ook het aantal faillissementen lag op het laagste punt sinds 2009. Dat meldt CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

Personenvervoer weinig last van economische teruggang

Vooral de branches die gericht zijn op het vervoer van reizigers hebben, in omzet, de crisis nauwelijks gemerkt of al snel achter zich gelaten. Het bus-, tram- en metrovervoer heeft de omzet in alle jaren na de crisis zien stijgen. De luchthavens, waar een groot deel van de opbrengsten reiziger gerelateerd is, hebben de laatste 5 jaar de omzet zien toenemen. Het omzetniveau ligt nu een kwart hoger dan voor de crisis. 
De grootste omzetstijging was in de dienstverlening voor het vervoer over land. Deze branche met daarin onder andere de dienstverlening voor het spoorvervoer, parkeer- en stallingsbedrijven noteerde een stijging van bijna 27 procent. 
De koeriers hebben, vooral door de aantrekkende online-bestedingen, de afgelopen drie jaar de omzet zien toenemen en deze zit nu ongeveer 17 procent boven het niveau van voor de economische malaise.

Verhuizers: omzetgroei in 2015, omzetniveau 2008 nog niet in zicht

De verhuizers hebben vooral door de aangetrokken woningmarkt de omzet het afgelopen jaar zien toenemen. Vooral in het vierde kwartaal steeg de omzet fors, met meer dan 15 procent. Ondanks deze toename  lag de omzet van de verhuizers in 2015 nog altijd 18 procent lager dan in 2008. Het vervoer over water heeft de omzet na de sterke terugval in 2009 maar licht zien toenemen. Vooral door overcapaciteit en afgenomen vrachten stonden tarieven onder druk. De binnenvaart heeft door de lage waterstanden het laatste kwartaal de omzet zien toenemen met bijna 8 procent, zie Binnenvaart meer omzet met minder vracht. Dit was echter niet voldoende om boven het niveau van 2008 uit te komen.
De zeevaart is de teruggang in opbrengsten niet te boven. Aan het begin van de crisis daalde de omzet van Nederlandse reders met 21 procent en deze is in de daaropvolgende jaren maar licht verbeterd en ligt nu nog ruim 15 procent lager.

 

Categorie:
Provincie: