dinsdag, 22. maart 2016 - 7:54

Bloembollenteelt sinds 1980 fors toegenomen

Bloembollenteelt sinds 1980 fors toegenomen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De oppervlakte bloembollenteelt is in de afgelopen vijfendertig jaar met bijna 75 procent toegenomen. Noord-Holland neemt nog steeds het leeuwendeel van de bollenteelt voor haar rekening maar de teelt verspreidt zich meer over het land. Zo is de bollenteelt in de provincie Drenthe, Flevoland en Overijssel flink gegroeid. De tulp is nog steeds de meest geteelde bol. Op bijna de helft van de alle bloembollenvelden staan tulpen. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Het landbouwareaal dat voor bollenteelt in gebruik is, is in de periode 1980-2015 gegroeid met 10,5 duizend hectare (74 procent). De grootste groei vond plaats tussen 1990 en 2000, toen kwam er ruim 6 000 hectare bollenteelt bij. In de periode daarna nam het totale areaal met 2 300 hectare toe. Hiermee bereikte de oppervlakte bollenteelt in 2015, met bijna 25 duizend hectare, het grootste areaal ooit.

Verspreiding bollenteelt over Nederland

Noord-Holland speelt een dominante rol bij de teelt van bloembollen en de oppervlakte bollenvelden nam de afgelopen 35 jaar in deze provincie toe. Zo kwam er rond Den Helder 3 100 hectare aan bollenvelden bij en in West-Friesland nam het oppervlak met 695 hectare toe. Wel verspreidt de teelt zich steeds meer over Nederland. In de bollenstreek verdween 10 procent (240 hectaren) van het bollenareaal. In dezelfde periode groeide in de provincie Drenthe het oppervlakte bollenvelden van 25 naar ruim 1 600 hectaren en in de provincie Overijssel van 15 naar ruim 900 hectare. In  Flevoland kwam er 870 hectare bloembollen bij en hiermee besloeg het teeltoppervlakte in 2015 ruim 2 duizend hectare.

Tulpenbollen in West-Friesland 

Ook in 2015 was de tulp de meest geteelde bloembol in Nederland. Op bijna de helft van alle bloembollenvelden (meer dan 12 duizend hectare) zijn tulpen te vinden. Daarvan is bijna een derde in West-Friesland en omgeving is te vinden. Naast de tulp worden er in ons land voornamelijk lelies geteeld.

Export

De waarde van de bloembollenexport is tussen 2010 en 2015 met ongeveer 7 procent toegenomen tot ongeveer 871 miljoen euro. De export naar landen buiten de Europese Unie groeide in die periode met ruim 10 procent harder dan de export naar landen binnen de EU (ongeveer3 procent). Grootste afnemer van Nederlandse bloembollen is Duitsland. De oosterburen kochten vorig jaar voor 119 miljoen euro aan bollen bij ons. De Verenigde Staten volgde met iets meer dan 109 miljoen euro.

Categorie:
Provincie: