dinsdag, 12. april 2016 - 10:07 Update: 12-04-2016 15:18

ZZP'ers massaal gedumpt door afschaffing VAR

ZZP'ers massaal gedumpt vanwege afschaffing VAR
Amsterdam

Bedrijven nemen momenteel op grote schaal afscheid van zzp'ers en freelancers. Dit met het oog op de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) per 1 mei 2016. Bedrijven hebben weinig vertrouwen in de nieuwe wet en zoeken daarom massaal naar alternatieven met meer zekerheid, zoals detachering en payrolling.

'Er is veel onrust in de markt. Niet alleen bij zzp'ers, maar dus ook bij opdrachtgevers', bespeurt Christiaan Trox, directeur van INDICIA-Timeflex. 'De wet DBA heeft tot doel de problematiek van de schijnzelfstandigheid structureel aan te pakken. De Belastingdienst heeft hierdoor vooraf meer helderheid over arbeidsrelaties. Maar bedrijven spreken van een onzekere, risicovolle situatie.'

Verkapt dienstverband 

De wet DBA schrijft voor dat werkgever en zelfstandige samen een (model)contract overeenkomen. Zelfstandigen die werken volgens een (model)overeenkomst zijn niet in loondienst. De opdrachtgever hoeft dus geen loonheffingen in te houden en te betalen. 'Anders wordt het als de Belastingdienst bij toetsing achteraf vindt dat er toch sprake was van een verkapt dienstverband', aldus Trox. 'Want dan kan de zzp'er of freelancer alsnog aanspraak maken op premies, zoals uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Werkgevers vinden de gezagsverhouding te vaag en de risico's te groot." Trox krijgt de laatste tijd enorm veel vragen over de wet DBA en de gevolgen daarvan. De komende tijd houden we daarom meerdere informatiebijeenkomsten, voor opdrachtgevers en zzp'ers."

Zichtbaarheid op het werk

Volgens Trox speelt er nóg een dilemma. "De Belastingdienst schrijft voor dat zelfstandigen zich ook profileren als zijnde zelfstandige. Bijvoorbeeld met een auto en werkkleding met daarop het eigen bedrijfslogo. Maar werkgevers - bijvoorbeeld in de bouw - willen dat beslist niet. Ook dat probleem doet veel werkgevers besluiten om te zoeken naar andere invulling van samenwerking."

Categorie:
Provincie: