dinsdag, 26. april 2016 - 9:46

50-plus ICT-specialisten in de WW zijn hoog opgeleid

50-plus ICT-specialisten in de WW zijn hoog opgeleid
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Werkzoekende ICT’ers van 50-plus zijn over het algemeen hoog opgeleid. Meer dan de helft van de 50-plussers in de WW met een ICT-achtergrond heeft een HBO-opleiding of hoger, tegen 40 procent van de WW’ers onder de 50.

Er zijn landelijk bijna 3.800 50-plus ICT-specialisten beschikbaar voor werk, terwijl de vraag naar personeel in de sector groot is. Dit blijkt uit de barometer 50-plus, die vandaag is verschenen.

De barometer laat zien dat er ruim 7.000 WW-uitkeringen aan mensen met een achtergrond in de Informatie- en communicatietechnologie worden verstrekt. In Overijssel zijn dit er ruim 420. Tegelijkertijd is de vraag naar personeel met ICT-kennis groot. Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de ICT-bedrijven (grote) moeite heeft om vacatures te vervullen. Moeilijk vervulbare vacatures zijn die voor developer-programmeur, tester, webdeveloper, security-specialist en BI-specialist.

Regionale verschillen

Regionaal zijn grote verschillen te zien in vraag en aanbod van ICT-specialisten. Zo kent de provincie Utrecht een zeer krappe arbeidsmarkt en is in Limburg de krapte gemiddeld. In Overijssel is de arbeidsmarkt krap. Ook het aandeel 50-plussers met een ICT-achtergrond in de WW loopt sterk uiteen, van 37 procent in Groningen tot 55 procent in Limburg. In Overijssel ligt dit op 42 procent. Voor de werkzoekende oudere ICT-er kan het daarom de moeite lonen om elders in het land naar werk te zoeken.

Instroom 50-plussers in de WW

Op dit moment gaan ruim 216.000 van de in totaal 470.000 WW-uitkeringen naar 50-plussers (stand eind maart 2016). In Overijssel zijn dit ruim 16.000 van de bijna 36.000 uitkeringen.  De instroom van ouderen in de WW blijft ongeveer gelijk in vergelijking met 2015. In de periode februari-maart ontvingen 25.000 mensen van 50-plus een nieuwe WW-uitkering, tegen 23.000 in dezelfde periode vorig jaar. In Overijssel betrof dit 2.000 in 2016 tegen 1.800 uitkeringen in 2015. De aantallen voor 2016 liggen hoger omdat de telperiode in 2016 een week langer is dan in 2015.

Categorie:
Provincie: