dinsdag, 17. mei 2016 - 8:45 Update: 17-05-2016 22:27

Aantal flexwerkers blijft groeien, FNV ziet liever vaste banen

Aantal flexwerkers blijft groeien, tot grote ergenis van FNV
Foto: fbf
Den Haag

Werknemers met een flexibel dienstverband blijven vaker aan het werk dan twee jaar geleden. Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, was in het eerste kwartaal van 2014 nog ruim 5 procent. Nu is dat minder dan 4 procent, meldt CBS.

In 2014, het jaar waarin de werkloosheid begon af te nemen, was bijna 77 procent van de flexwerkers na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2016 was dat bijna 78 procent. Ook het percentage doorstromers van een flexibel naar een vast dienstverband groeide, van ruim 11 naar ruim 12 procent. 

Tussen 2008 en 2012 nam de doorstroom van flexibele schil naar een vast dienstverband juist af, zoals CBS eerder rapporteerde.

Doorstroom naar vast dienstverband minder bij jongeren

Vooral onder 25-plussers stroomden flexwerkers vaker door naar een vast dienstverband. Tegelijkertijd daalde in deze groep het percentage dat na drie maanden nog steeds een flexibel dienstverband had. 
Bij jongeren werd de doorstroom naar een vaste baan juist iets minder. Het percentage dat flexibel bleef werken nam in deze groep toe. Voor alle leeftijden geldt dat een kleiner deel vanuit een flexibel dienstverband werkloos wordt in vergelijking met 2014.

Aantal flexwerkers blijft groeien

De instroom in flexibele dienstverbanden blijft onverminderd groter dan de uitstroom, waardoor het totaal aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie blijft groeien. In het eerste kwartaal van 2016 hadden ruim 1,7 miljoen mensen een flexibel dienstverband, dat was een kwart van alle werknemers. Twee jaar eerder waren dat er nog ruim 1,6 miljoen. In alle leeftijdsgroepen neemt het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie toe. De toename is het sterkst bij jongeren.

FNV ziet liever vaste banen

De FNV heeft vanochtend direct op de cijfers gereageerd. De vakbond ziet liever vaste banen.

“Het wordt tijd dat de trend echt gaat keren en meer mensen een echte baan krijgen. Werkgevers moeten hun rol oppakken; mensen meer zekerheid geven en investeren in serieus werkgeverschap zal kwaliteit en innovatie bevorderen. Iets meer mensen lijken door te stromen naar een echte baan en op grond van die cijfers hebben we enige hoop, maar het gaat niet vanzelf. We knokken als FNV elke dag voor meer echte banen en dat blijven we doen.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):