vrijdag, 3. juni 2016 - 9:33 Update: 03-06-2016 11:03

CPB positief over groei economie

CPB: Groei houdt aan, inflatie is laag
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De economie groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% in 2017. De consumptie groeit met 1,5% dit jaar en 2,1% volgend jaar, doordat het beschikbaar inkomen van huishoudens groeit, terwijl de inflatie laag blijft. In beide jaren groeien de investeringen harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de juniraming 201

De mondiale economische groei blijft beperkt, vooral door groeivertraging van opkomende economieën. Voor Europa is het beeld, gezien de jaren van krimp en lage groei, relatief gunstig. De mondiale handel groeit traag, nauwelijks harder dan de wereldeconomie. De voor Nederland relevante wereldhandel groeit sterker, omdat Nederland relatief veel handelt met Europa en de Verenigde Staten. De relevante wereldhandel groeit met 3,9% in 2016 en 4,8% in 2017. De Nederlandse uitvoer profiteert hiervan.

Een aantal bijzondere risico’s kan de economische groei afremmen: een eventuele uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zwakke financiële situatie in Zuid Europa, vertraging van de mondiale handel en onzekerheid over het monetaire beleid in de Verenigde Staten en het eurogebied.

De inflatie is laag, 0,1% dit jaar en 0,9% volgend jaar. Dit komt door een gematigde loonkostenontwikkeling, een beperkte stijging van de afzetprijzen en een daling van de invoerprijzen in 2016. In 2017 zorgen hogere olieprijzen en grondstofprijzen voor een licht herstel van de inflatie. Als gevolg van de ruime arbeidsmarkt ontwikkelt de beloning zich niet uitbundig. De werkloosheid neemt langzaam af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

De economische groei is gunstig voor de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo verbetert van -1,8% bbp vorig jaar naar -1,6% bbp dit jaar en -1,0% bbp volgend jaar, mede door lagere rentebetalingen. De overheidsfinanciën zijn nog niet in lijn met de criteria van het stabiliteits- en groeipact. De mediane statische koopkracht neemt toe met 2,6% dit jaar en 0,2% in 2017. In 2016 stijgt de koopkracht doordat de groei van de contractlonen hoger is dan de inflatie en door de lastenverlichting in het 5 miljard-pakket.

Categorie:
Provincie: