woensdag, 12. oktober 2016 - 9:17 Update: 12-10-2016 9:58

Meer nieuwkomers halen inburgeringsexamen

Meer nieuwkomers halen inburgeringsexamen
Foto: fbf
Den Haag

Het aantal nieuwkomers dat voldoet aan de inburgeringsplicht neemt gestaag toe.

Van de inburgeraars die in 2016 het examen moeten halen, steeg het percentage geslaagden van 32 procent afgelopen april naar 49 procent in oktober. Alle nieuwkomers die verwijtbaar niet op tijd hebben voldaan aan de inburgeringsplicht hebben een boete gekregen. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Asscher wil dat gemeenten meer zicht krijgen op de inburgering van nieuwkomers. Ook wil de minister meer toezicht op de kwaliteit van inburgeringslessen.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste inburgeringsplichtigen positief (59 procent) of neutraal (30 procent) zijn over hun inburgeringslessen. Toch heeft Asscher zorgen over de kwaliteit van deze cursussen en de docenten, zo schrijft hij in zijn brief. Daarom is met Blik op Werk, de instelling die aanbieders van inburgeringslessen controleert en van een keurmerk voorziet, afgesproken dat een externe partij toezicht gaat houden op de kwaliteit van de lessen. Asscher overlegt met de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie SZW over de invulling daarvan.

De meeste inburgeringsplichtigen die nog geen examen hebben gedaan, zijn wel bezig met het volgen van lessen. Een deel van de nieuwkomers die nog niet geslaagd zijn voor hun examen is analfabeet of woont in een asielzoekerscentrum. Zij krijgen verlenging van de inburgeringstermijn. Voor een andere groep geldt dat de verwijtbaarheid van de overschrijding van de inburgeringstermijn nog onderzocht wordt.

Veel gemeenten hebben aangegeven meer zicht te willen op nieuwkomers. Daarom krijgen ze vanaf volgend jaar periodieke informatie over de voortgang van lokale inburgeraars. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwkomers die moeite hebben met inburgeren op weg te helpen, bijvoorbeeld richting een passende cursus. Verder worden ervaringen en goede voorbeelden met alle gemeenten gedeeld. Begin dit jaar is de bijdrage die gemeenten krijgen voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers al verhoogd van 1000 euro naar 2370 euro per persoon.

Blik op Werk gaat op haar website meer informatie aanbieden over de prijs en de kwaliteit van aanbieders van inburgeringslessen. Zo komen de gemiddelde kosten van een cursus en het uurtarief online. DUO gaat binnenkort een deel van de nieuwkomers die een jaar na aanvang van hun inburgeringtermijn nog geen actie hebben ondernomen op gesprek uitnodigen om hen te wijzen op de gevolgen van niet inburgeren. Als een nieuwkomer drie jaar na aanvang van de inburgeringstermijn verwijtbaar nog niet geslaagd is voor het examen volgt een boete die kan oplopen tot 1200 euro. Ook zijn er gevolgen voor een eventuele bijstandsuitkering en maakt iemand dan geen aanspraak op een permanente verblijfsvergunning.

Asscher schrijft verder dat de slagingspercentages van bepaalde groepen, bijvoorbeeld vrouwen uit Somalië en Eritrea, achterblijven. Hij bekijkt wat hij kan doen om dit te verbeteren. De komende maanden blijft de minister de ontwikkelingen rond de inburgering nauwgezet volgen. Mocht daar aanleiding toe zijn dan sluit hij meer fundamentele wijzigingen van het inburgeringstelsel niet uit.

Categorie:
Provincie: