zaterdag, 15. oktober 2016 - 13:08 Update: 15-10-2016 17:12

150 landen sluiten akkoord om komende jaren minder hfk's te gebruiken

Akkoord gesloten om broeikasgas in koelkasten en airco's terug te dringen
Foto: Archief FBF
Kigali

Op de klimaatbijeenkomst in Rwanda hebben 150 landen afgesproken om de komende jaren minder fluorkoolwaterstoffen of zogenoemde hfk's te gebruiken.

Hfk's zijn broeikasgassen die onder meer worden gebruikt in koel- en aircoinstallaties. Het akkoord wordt beschouwd als eerste grote  doorbraak na de klimaatconferentie in Parijs van eind vorig jaar. De Amerikaanse minister van Buitenlands Zaken Kerry liet weten dat hfk's net zoveel vervuiling opleveren als 300 kolencentrales. De nieuwe afspraken vindt hij 'een monumentale stap voorwaarts'. Dit melden verschillende media zaterdag.

Het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is blij met het akkoord en zegt dat hierdoor de bijdrage van de gasssen aan de opwarming van de aarde in het jaar 2100 beperkt blijft tot slechts 0,1 graad Celcius.  In 2019 zllen de 'rijke' landen die het akkoord tekenden, waaronder de VS, moeten beginnen met het terugdringen van de hfk's . China en veruit de meeste ontwikkelingslanden beginnen in 2024 met maatregelen om de hfk-uitstoot te verminderen. 

India, Pakistan, Iran, Irak en de Golfstaten beginnen pas in 2028. India en Pakistan hadden gevraagd om nog twee jaar extra uitstel. Ze zeiden dat hun economieën meer tijd nodig hebben om te groeien. De top 3 van de koolstofvervuilers zijn: China, VS en India.