woensdag, 19. oktober 2016 - 20:29 Update: 19-10-2016 21:15

'Woonbond wil inkomensafhankelijke huurverhogingen terugdraaien'

Woonbond gaat in verweer tegen onrechtmatige Gluurverhogingen
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De Woonbond start namens huurders van sociale huurwoningen een collectieve actie tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang.

Doel van de procedure is om inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro. Dit meldt de bond op zijn website.

Vanaf 2013 konden huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Om het inkomen te kunnen vaststellen maakten verhuurders gebruik van inkomensverklaringen van de Belastingdienst. Begin 2016 oordeelde de Raad van State echter dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen nooit had mogen verstrekken. Dit was namelijk in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. De inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn daardoor niet op rechtmatige wijze tot stand gekomen. ‘Bij huurders vanaf een bescheiden middeninkomen is jaar op jaar de privacy geschonden zodat verhuurders enorme huurverhogingen konden eisen. Deze huishoudens kunnen meestal echter niet terecht in de peperdure vrije sector,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

Gegevens mogen niet worden verstrekt

Na de uitspraak van de Raad van State heeft minister Blok getracht om een juridische basis te creëren voor de verstrekking van inkomensverklaringen. Ook na deze wetswijziging blijft het opstellen en verstrekken van inkomensverklaringen echter onrechtmatig. Voor het opstellen van de inkomensverklaringen wordt namelijk gebruik gemaakt van gegevens uit de Basisregistratie Inkomen (BRI). Deze gegevens mogen alleen worden gedeeld met overheidsorganen en niet met private partijen, zoals verhuurders.

Overleg

De Woonbond heeft zich ingespannen om door middel van overleg met de betrokken partijen te komen tot een oplossing. Zij waren echter niet tot overleg bereid. De Woonbond heeft daarom geen andere mogelijkheid dan het aanspannen van een procedure. 

Aanmelden niet nodig

De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hier niet voor aan te melden. Huurders die de rechtszaak willen steunen, kunnen uiteraard wel lid worden. Als lid steunt u de Woonbond in zijn werk als belangenbehartiger voor hurend Nederland.