vrijdag, 25. november 2016 - 16:45 Update: 25-11-2016 17:48

Compenserende maatregelen kabinet na verhoging pensioenpremie

Compenserende maatregelen kabinet na verhoging pensioenpremie
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vrijdag heeft de ministerraad besloten om in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. 'Aanleiding is de gisteren door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie volgend jaar', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

Premiestijging

De premiestijging in combinatie met reeds overeengekomen loonstijgingen bij veel onderwijssectoren en de sector politie, heeft tot zorg geleid voor budgettaire problemen. Door nu reeds de loonruimte 2017 inclusief extra middelen, vast te stellen worden deze problemen voorkomen.

Met deze bijstelling is een bedrag van € 330 miljoen gemoeid. Hiermee is een loonstijging van gemiddeld 1% bij onderwijs, politie en andere kabinetssectoren gedekt en wordt voorkomen dat er op leraren en agenten bezuinigd moeten worden. De precieze invulling van de dekking zal in de voorjaarsnota 2017 plaatsvinden.

Categorie:
Provincie: