maandag, 30. januari 2017 - 8:06 Update: 30-01-2017 8:11

Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe

Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe
Foto: SXC
Den Haag

Het producentenvertrouwen steeg van 4,7 in december naar 6,0 in januari, maakt CBS bekend. Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille. Het producentenvertrouwen bereikt de hoogste stand vanaf maart 2008.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Positiever over orderportefeuille en verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in januari vooral positiever over hun orderportefeuille. Ook het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden verbeterde.

Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn in januari positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

In alle industriebranches is het vertrouwen positief. Producenten in de hout- en bouwmaterialen industrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de aardolie- en chemische industrie.

Productie industrie groeit in november opnieuw

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,9 procent hoger dan in november 2015. De stijging is een stuk groter dan in oktober. Al veertien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Duitse producentenvertrouwen neemt wat af

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in januari wat minder positief dan in december. Dat is toe te schrijven aan minder optimistische verwachtingen voor de productie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in november 2,7 procent hoger dan in november 2015.

Bezettingsgraad industrie neemt iets af

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het eerste kwartaal 2017 uitgekomen op 81,3 procent. Dat is iets lager dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad schommelt de laatste twee jaar rond 81 à 82 procent. De bezettingsgraad van de Duitse industrie steeg wel iets en kwam uit op 86 procent.