vrijdag, 3. februari 2017 - 8:47 Update: 03-02-2017 9:08

Meer Bulgaren en Roemenen aan het werk in Nederland

Meer personen uit Oost-Europa aan het werk in Nederland
Foto: MV
Den Haag

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt CBS in de Migrantenmonitor.

In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Sinds 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen zonder vergunning in Nederland komen werken. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen.

De Migrantenmonitor, gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft een overzicht van EU-migranten in Nederland. In deze monitor worden migranten gedefinieerd als personen die geboren zijn in één van de EU-27-landen of kandidaat-lidstaten en in Nederland wonen en/of werken. Eind 2015 waren dat er 855 duizend. Hiervan waren er 622 duizend afkomstig uit de Europese lidstaten en 193 duizend uit de kandidaat-lidstaten. Van die laatste groep kwam het grootste deel uit Turkije (191 duizend). 
Ruim een derde (35 procent) van alle migranten kwam uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten. Voor het overgrote deel zijn dat Polen (205 duizend), op grote afstand gevolgd door Bulgaren (24 duizend) en Roemenen (22 duizend).

Bijna drie kwart van de migranten uit Midden- en Oost-Europa had eind 2015 een baan als werknemer of als zelfstandige. Onbekend is hoeveel EU-migranten zonder werk in Nederland verblijven die niet zijn ingeschreven. Doordat deze groep buiten beschouwing blijft, kan het percentage werkenden in deze analyse hoger uitvallen dan het in werkelijkheid is.

Categorie:
Provincie: