donderdag, 9. februari 2017 - 14:15

Omzet Havenbedrijf stabiel ondanks daling overslag

Omzet Havenbedrijf stabiel ondanks daling overslag
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De omzet van het Havenbedrijf in Rotterdam is vorig jaar vrijwel stabiel gebleven en uitgekomen op € 675,4 miljoen. Doordat de kosten onder controle zijn is sprake van een gezonde winstontwikkeling. De winst steeg met 5,0% tot € 222,2 miljoen.

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 8,0 miljoen (+2,4%) tot € 348,9 miljoen. Dit is de optelsom van nieuwe uitgiften, ingroei van contracten die recent zijn afgesloten, indexering van contracten en verlenging van contracten tegen herziene prijzen. De havengelden namen met 2,3% af tot € 309,1 miljoen door een daling van de overslag (-1,1%), een daling van de gemiddelde prijs per ton en een toename van de kortingen. De kortingen op het havengeld die het Havenbedrijf gaf aan milieuvriendelijke schepen nam met 21,3% toe tot € 4,5 miljoen. In totaal bleven de bedrijfsopbrengsten stabiel op € 675,4 miljoen.

Daling operationele kosten

De operationele kosten daalden met 4,5% tot € 227,9 miljoen, vooral door daling van kosten gerelateerd aan de interne bedrijfsvoering en de vrijval van enkele reserveringen. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 8,5 miljoen, circa € 0,4 miljoen minder dan vorig jaar. De omvang van deze post wordt net als in vorige jaren bepaald door de succesvolle deelneming in de haven van Sohar (Oman).

Investeringen

De komende jaren is de investeringsportefeuille goed gevuld met projecten als het omleggen van ca. 4 km van de Havenspoorlijn via de Theemsweg. Dit is openbare infrastructuur waaraan het Havenbedrijf circa € 100 miljoen gaat bijdragen. In concurrerende havens in omliggende landen betaalt de overheid dit soort publieke infrastructuur. Het is daarom extra zuur dat de Europese Commissie besloten heeft dat het Havenbedrijf vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moet gaan betalen. Het Havenbedrijf is in beroep gegaan tegen dit besluit omdat het indruist tegen het principe dat er binnen Europa een gelijk speelveld moet zijn.

Categorie:
Provincie: