vrijdag, 21. april 2017 - 10:41

Minder bollentelers op meer land

Minder bollentelers op meer land
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is sinds 2000 met 40 procent afgenomen. Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, vooral bij de narcis en gladiool. In totaal steeg de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bloembollenteelt met 16 procent. De gemiddelde bloembollenteler had in 2016 bijna twee keer zo veel land bestemd voor de bollenteelt als in 2000. Dit meldt het CBS op basis van de definitieve landbouwstatistieken.

Nederland kent steeds minder bloembollentelers. Het aantal bedrijven met bloembollenteelt nam sinds de eeuwwisseling met 40 procent af naar iets meer dan 1600 bedrijven, een daling van meer dan 1100 telers. Tegelijkertijd verdubbelde het gemiddelde areaal per teler, het groeide met ongeveer 8 hectare naar 16 hectare.

Narcis en gladiool minder geliefd onder telers

Niet alleen is het aantal bedrijven afgenomen en worden bestaande bedrijven groter, ook laten bollentelers steeds vaker de teelt van bepaalde soorten achterwege. Zo is vooral het aantal telers van narcissen en gladiolen met respectievelijk 64 en 53 procent gedaald sinds 2000. De daling van het aantal bedrijven ging gepaard met de daling van het areaal van deze soorten. Verder nam ook het aantal tulpenbollentelers met 47 procent af. Van de tulpenbollen nam het areaal wel toe. Steeds minder telers zijn dus verantwoordelijk voor het groeiende areaal van deze bollensoort.

Groei areaal bloembollen vooral door tulp

Ondanks de daling van het aantal bloembollentelers steeg de oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt. Het areaal bloembollen is sinds 2000 met 16 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Alleen al tussen 2015 en 2016 steeg het areaal met ongeveer 5 procent.

De groei is vooral te zien in de toename van het areaal tulpen dat sinds 2000 met 36 procent in omvang toenam. Meer dan de helft van het totale bloembollenareaal was in 2016 bestemd voor de tulpenbollenteelt. De arealen lelies en hyacinten groeiden met respectievelijk 30 en 20 procent minder hard dan het areaal tulpenbollen. De gladiool is steeds minder populair bij bollentelers. Het areaal gladiolen laat al jaren een gestage daling zien en is sinds 2000 met 43 procent afgenomen.

Categorie: