woensdag, 14. juni 2017 - 8:07 Update: 14-06-2017 8:10

Personeelsbestand brandweer gelijk gebleven

Personeelsbestand brandweer gelijk gebleven
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,7 duizend personen voor de brandweer aan het werk

Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee lijkt de daling van het aantal personeelsleden bij de brandweer van de afgelopen jaren afgevlakt. In zeven jaar tijd is het aantal medewerkers met 11 procent afgenomen. Dit meldt het CBS.

Van de mensen die begin dit jaar bij de brandweer werkten, behoorde 86 procent (23,9 duizend) tot het operationele en 14 procent (3,8 duizend) tot het ondersteunende personeel. Het operationele personeel van de brandweer bestond uit zo’n 19 duizend vrijwilligers en 5,1 duizend beroepskrachten. Dat waren er ongeveer evenveel als het jaar ervoor.

Grootte vrijwillige brandweer verschilt sterk per regio

In vergelijking met een jaar eerder was het aantal vrijwilligers op 1 januari 2017 bij dertien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s gestegen. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht groeide het vrijwilligersbestand met zeven tot acht procent het sterkst. In elf regio’s was sprake van een daling.

In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer twee derde deel van de operationele brandweer uit beroepskrachten. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger; in Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland zelfs meer dan 90 procent.

Aandeel vrouwen onveranderd

Op 1 januari 2017 was ongeveer 5 procent van de brandweerlieden vrouw, verdeeld tussen ongeveer 250 beroepsvrouwen en duizend vrijwilligers. Al sinds 2004 schommelt het aandeel brandweervrouwen tussen 5 en 6 procent. Dit geldt voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2 procent in Rotterdam-Rijnmond en 8 procent in Groningen en Drenthe.

Categorie: