donderdag, 29. juni 2017 - 13:31

UWV geeft minder uit aan WW

UWV geeft minder uit aan WW
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Door het herstel van de economie loopt het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen snel terug. De uitkeringslasten voor de WW dalen dit jaar naar verwachting met ruim 700 miljoen euro naar 4,9 miljard. Dat staat in de Juninota die UWV vandaag heeft aangeboden aan demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe raming is positiever dan de vorige financiële prognose in januari en zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen verder verbetert.

De economische groei en de daling van de werkloosheid zetten naar verwachting door in 2017 en 2018. Ook gaan minder bedrijven failliet. Het aantal WW-uitkeringen zal in 2017 naar verwachting dalen van 412.000 naar 351.000 en neemt in 2018 verder af naar 311.000. Voor 2017 gaat UWV uit van circa 710 miljoen euro lagere uitkeringslasten voor de WW dan in 2016. Voor 2018 is de verwachting een verdere daling met 670 miljoen euro.

Positiever dan vorige prognose

De juni-raming is positiever dan de vorige financiële prognose van UWV, in januari van dit jaar. In 2017 vallen de totale uitkeringslasten naar verwachting 198 miljoen euro lager uit. Deze neerwaartse bijstelling komt grotendeels voor rekening van de WW en overtreft de hogere uitgaven van onder andere de WIA.

Minder faillissementen

UWV gaf afgelopen jaar 296 miljoen euro uit aan faillissementsuitkeringen. De uitgaven nemen in 2017 naar verwachting met een kwart af tot 219 miljoen euro. Na het grote aantal faillissementen van begin vorig jaar, met name in de detailhandel, is dit een forse teruggang. Voor 2018 verwacht UWV een verdere afname met 8%.

Fondspositie verbetert

Het financiële tekort van de uitkeringsfondsen neemt verder af. Eind 2016 bedroeg het tekort per saldo 8,7 miljard euro en neemt af tot 6,2 miljard euro eind 2017. In 2015 bedroeg het tekort nog 10 miljard euro. Het tekort doet zich alleen voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar wordt gefinancierd. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Over de UWV Juninota

De Juninota schetst de actuele inzichten voor 2017 en 2018 in de verwachte financiële ontwikkeling van de wetten die UWV uitvoert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.

Categorie:
Provincie: