woensdag, 8. november 2017 - 8:16 Update: 08-11-2017 8:24

Zorg en Zekerheid verlaagt zorgpremie door teruggave uit reserves

Zorg en Zekerheid verlaagt zorgpremie door teruggave uit reserves
Foto: Archief FBF.nl
Leiden

Tegen de verwachting van VWS in verlaagt Zorg en Zekerheid in 2018 de premies voor haar zorgverzekering. In het nieuwe jaar is de prijs van de meest gekozen basisverzekering, de Zorg Zeker Polis, € 12,00 per jaar lager.

“Onze premies liggen onder de werkelijke kostprijs van de zorg”, benadrukt Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur. “Dat tekort kunnen we net als vorig jaar financieren uit onze reserves.” Omdat de zorgkosten bij Zorg en Zekerheid minder hard stijgen dan begroot, én door inzet van een deel van de reserves, verlaagt de zorgverzekeraar haar premie. “Wij halen voor 2018 in totaal € 33 miljoen uit onze reserves. Omgerekend is dit een bedrag van € 87,00 per betalende verzekerde per jaar.” De premiedaling is mede mogelijk dankzij scherpe zorginkoop en investering in zinnige zorg.

Kostenstijging in de zorg

Ieder jaar stijgen de zorguitgaven. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de uitbreiding van de basisverzekering met innovatieve behandelingen en dure geneesmiddelen. Daarnaast kiest de overheid ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis zorg ontvangen. Er wordt in Nederland steeds meer gebruikgemaakt van de zorg en daardoor stijgen de zorguitgaven.

Zorguitgaven beperken

Van Houten: “Om de stijging van de zorguitgaven te beperken, zet Zorg en Zekerheid actief in op scherpe zorginkoop. Zo doen we onderzoek naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit, bijvoorbeeld van hulpmiddelen en operatieve ingrepen. Dit helpt ons in de onderhandelingen met zorgaanbieders. Daarnaast werken we met andere zorgverzekeraars samen om de prijs van dure geneesmiddelen te verlagen en focussen we op zinnige zorg: de juiste zorg op de juiste plaats. Verder stimuleren we innovatie in de zorg. Zorg en Zekerheid is bijvoorbeeld betrokken bij projecten rondom Wondzorg, Knie- en Heupartrose en Hartfalen, waardoor mensen betere zorg dichtbij krijgen, tegen lagere kosten. En we investeren in preventie en samenwerking met gemeenten en het sociale domein.”

Stabiele premie

Zorg en Zekerheid kiest er bewust voor om reserves geleidelijk in te zetten. “Daardoor kunnen onze verzekerden rekenen op een zo stabiel mogelijke premie, zonder grote schommelingen per jaar. Omdat de zorgkosten voor bijvoorbeeld hulpmiddelen, ziekenhuiszorg en medicijnen minder hard zijn gestegen, kunnen onze verzekerden dankzij inzet van onze reserves in 2018 zelfs profiteren van een premiedaling.”

Keuzevrijheid

“Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden kunnen blijven kiezen uit een breed zorgaanbod,” vult Hennie Limberger, lid Raad van Bestuur aan. “We hebben vorig jaar de Zorg Gemak Polis geïntroduceerd: een basisverzekering voor iedereen die veel zaken online regelt, tegen een zeer scherpe prijs. Naast kwaliteit en prijs is ook keuzevrijheid voor onze verzekerden belangrijk. Wij bieden, naast de Zorg Gemak Polis, daarom nog twee zorgpolissen aan: met onze Zorg Zeker Polis kunnen verzekerden kiezen uit een breed aanbod aan zorgverleners in de buurt. De Zorg Vrij Polis is er speciaal voor verzekerden die volledige keuzevrijheid en maximale vergoedingen willen.”

Collectieve korting

Iedereen kan bij Zorg en Zekerheid deelnemen aan een collectieve verzekering met een bijbehorende korting als zij kiezen voor de Zorg Zeker Polis of de Zorg Vrij Polis. De korting is 5% of hoger, afhankelijk van de afspraken die met werkgevers of verenigingen zijn gemaakt. Dat betekent dat verzekerden voor deze basisverzekeringen netto een lagere premie betalen. Bij Zorg en Zekerheid maakt nu 90% van de verzekerden gebruik van de collectiviteitskorting.

Premies 2018

Basisverzekering

Zorg Zeker Polis (natura) € 114,95 per maand
Zorg Vrij Polis (restitutie) € 118,45 per maand
Zorg Gemak Polis (natura) € 103,95 per maand

De gemiddelde stijging van premies voor de aanvullende verzekering bedraagt 2,9%. De maandpremies voor 2018 gelden per verzekerde vanaf 18 jaar, gebaseerd op een vrijwillig eigen risico van € 0,00 per maand. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt € 385,00
per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, ook voor alle aanvullende verzekering verzekeringen.