dinsdag, 19. december 2017 - 7:44 Update: 19-12-2017 9:08

18,4 miljoen inwoners voor Nederland in 2060

bevolkingsgroei door migratie
Den Haag

Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende decennia blijven groeien, tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060.

De 18 miljoenste inwoner wordt in 2031 verwacht. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en meer personen met een migratieachtergrond. De bevolkingsprognose heeft tot doel de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te beschrijven. Voor de prognose gebruikt het CBS een simulatiemodel waarbij de bevolking aan het eind van het jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering te verrekenen met de bevolking aan het begin van het jaar. Door dit jaar op jaar te doen kan steeds verder vooruit worden gekeken. Voor het model worden kansen berekend voor het aantal kinderen dat in een jaar geboren zal worden, hoeveel mensen zullen sterven en hoeveel zullen emigreren. Daarnaast dienen immigratieaantallen als input.

 

 

Categorie:
Provincie: