dinsdag, 6. november 2018 - 20:04 Update: 06-11-2018 20:10

Bronbelasting moet geldstroom van 22 miljard euro belastingontwijking aanpakken

Bronbelasting moet geldstroom van 22 miljard euro belastingontwijking aanpakken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het kabinet gaat met de bronbelasting op rente en royalty’s per 2021 heel gericht een geldstroom van 22 miljard euro naar laagbelaste landen aanpakken. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) in opdracht van het ministerie van Financiën.

Dividend, rente en royalty’s

SEO heeft de financiële stromen door Nederland via brievenbusfirma’s in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2016 voor € 199 miljard aan dividend, rente en royalty’s Nederland uit is gestroomd. Het overgrote deel, € 177 miljard, gaat via Nederland naar landen waar een normaal belastingtarief geldt, zoals landen binnen de Europese Unie en de VS. Wat het kabinet ongewenst vindt is als het geld via Nederland naar landen gaat met een laag belastingtarief, omdat het geld dan nergens belast wordt. Dit is de praktijk die het kabinet met een bronbelasting op rente en royalty’s vanaf 2021 gaat aanpakken. 

Doorstroom

Staatssecretaris Snel van Financiën: 'Bedrijven die echt iets toevoegen aan onze economie zijn welkom in Nederland. Maar ons land moet niet alleen maar gebruikt worden voor doorstroom naar belastingparadijzen. Met de bronbelasting op rente en royalty’s pakken we deze praktijk heel gericht aan. Dit betekent een belangrijke, forse stap in de strijd tegen belastingontwijking. En het mooie is dat we met dit onderzoek nu een startpunt hebben om te volgen of deze aanpak echt werkt.' 

Brievenbusmaatschappijen

Het kabinet doet meer tegen belastingontwijking en het meten van de totale omvang van belastingontwijking blijkt tegelijkertijd lastig. Wel zal de ontwikkeling van de geldstromen door Nederland jaarlijks worden gemonitord. In totaal hebben 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland voor 4500 miljard euro in bezit. Belasting wordt logischerwijs niet geheven over dit balanstotaal, maar alleen over de inkomende en uitgaande betalingen (199 miljard euro). Dat is daarom de geldstroom die volgens SEO relevant is om te bekijken.  

Belastingontwijkend

SEO heeft niet uitgebreid onderzocht waarom de 177 miljard euro via Nederland loopt naar onder andere landen uit de Europese Unie en de VS. Een reden kan zijn om bronheffingen in een ander land te verminderen. Belangrijk is in ieder geval dat het naar landen gaat waar een normaal belastingtarief geldt. Toch zou ook een deel van deze stroom belastingontwijkend kunnen zijn. Deze praktijk wordt via andere maatregelen aangepakt, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen op te nemen in belastingverdragen en meer informatie uit te wisselen met andere landen. Een belangrijke maatregel daarbij is de zogenaamde ‘principle purpose test’ vanaf 2020, waarmee een land verdragsvoordelen kan weigeren als een bedrijf geld via Nederland laat lopen puur en alleen om belasting te ontwijken.

Categorie:
Provincie: