woensdag, 6. november 2019 - 8:01 Update: 06-11-2019 8:04

Meer gouden en diamanten bruiloften

gouden, diamanten, bruiloften
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2018 konden 52,9 duizend echtparen hun 50-jarige (gouden) huwelijksjubileum vieren.

13,1 duizend paren bereikten met 60 jaar huwelijk de status van diamanten bruidspaar, en 309 paren hadden een platina jubileum na 70 jaar huwelijk. Samenhangend met hoge aantallen huwelijken in de jaren zestig en zeventig en met de toegenomen levensverwachting, neemt het aantal langdurende huwelijken toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal robijnen of smaragden (40 jaar), zilveren (25 jaar) en koperen (12,5 jaar) bruiloften neemt juist af. Er werd minder getrouwd en meer gescheiden.

Langer leven

De toename van het aantal gouden huwelijken is niet alleen een reflectie van het hogere aantal huwelijken. Ook het percentage huwelijken dat na 50 jaar nog in stand is, is gestegen. Van de huwelijken die in 1951 zijn gesloten, was 50 jaar later (in 2001) nog 28 procent intact. Van de echtparen die in 1969 trouwden, was 45 procent in 2019 nog bij elkaar. Dit komt vooral doordat mensen steeds langer leven. Bovendien is de levensverwachting van mannen, die doorgaans wat ouder zijn dan hun vrouw en iets eerder overlijden, sinds 1990 sneller gestegen dan van vrouwen. Hierdoor is de kans groter geworden dat beide echtelieden nog in leven zijn na 50 of 60 jaar huwelijk.

Echtscheiding

Het percentage huwelijken dat na 40 jaar nog intact is, is de afgelopen twintig jaar vrij stabiel gebleven tussen 55 en 60 procent. Het aandeel paren dat 25 jaar huwelijk vol maakt, is gedaald. Dit heeft vooral te maken met echtscheidingen. Vanaf begin jaren zeventig is het aantal echtscheidingen sterk gestegen. In 1971 was het echtscheidingspercentage 12 procent, tien jaar later eindigden ruim twee keer zoveel huwelijken met een scheiding (26 procent). In 2018 ligt het echtscheidingspercentage op bijna 40 procent.

Categorie: