donderdag, 21. april 2022 - 13:54

Aantal WW-uitkeringen blijft dalen

UWV-kantoor-fietser
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het aantal WW-uitkeringen is zowel in Groot Amsterdam als in de rest van Nederland ongekend laag. Eind maart verstrekte het UWV het in Groot Amsterdam 16.625 WW-uitkeringen. Dat zijn er 200 minder dan in februari; een afname van 1,2%. Op jaarbasis daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 41%; landelijk bedroeg de daling 34,8.% De arbeidsmarkt is in zijn geheel krap te noemen. Werkgevers hebben grote moeite om werknemers te vinden, terwijl de arbeidsmarkt voor werkzoekenden juist gunstig is

Grote tekorten in transport en logistiek

In transport en logistiek bijvoorbeeld is een groot tekort aan personeel. Dit blijkt uit de recent uitgebrachte barometer transport en logistiek van UWV. Door het dalend aanbod van werkzoekenden en de stijgende vraag naar personeel, neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen toe. In het 1e kwartaal van 2022 ervaart bijna 30% van de ondernemers in de sector problemen als gevolg van een personeelstekort. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode van 2021 (8%). Werkzoekenden die op zoek zijn naar een baan als bijvoorbeeld expiditeur, verhuizer of treindienstleider hebben op dit moment goede kansen om werk te vinden.

Toename WW-uitkeringen luchtvaart

Niet elke deelsector laat dezelfde ontwikkeling zien. In de luchtvaart is vanaf november 2020 een forse toename van het aantal WW’ers te zien. Vermoedelijk hebben veel baanverliezers gebruik gemaakt van de vertrekregeling. Pas in het voorjaar van 2021 zet in deze deelsector een voorzichtige daling in. Baanverliezers uit de luchtvaart blijken relatief vaak aan de slag te gaan in de sector uitzendbedrijven.

Veel onzekerheden

Er zijn veel onzekerheden in de verwachtingen over de wereldhandel en economische groei. De (binnenlandse) vraag naar vervoer zal, mede door de vergaande coronaversoepelingen van februari, verder toenemen. Voor het personenvervoer (luchtvaart en OV) was 2021 een zwaar jaar door de pandemie. Voor 2022 kunnen de hoge brandstofprijzen een schaduw werpen op het verdere herstel in deze deelsectoren. De arbeidsmarkt in de sector blijft naar verwachting krap.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):