vrijdag, 27. mei 2022 - 17:47

Subsidieregeling vullen gasopslag Bergermeer van start

gas-pit-vlam-euro-biljet
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

Om zeker te zijn dat er komende winter voldoende gas beschikbaar is kunnen energiebedrijven op 30 mei en 7 juni in twee rondes steun aanvragen voor het vullen van gasopslag Bergermeer. 'Met deze subsidieregeling wordt, naast de opslagkosten, het verschil tussen de huidige gasprijzen en de mogelijk lagere gasprijzen komende winter vergoed. Er is maximaal 406 miljoen euro begroot voor de regeling', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vrijdag.

Grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa

Gasopslag Bergermeer bij Alkmaar is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa. Het vullen hiervan is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op komende winter. Het doel is om Bergermeer tot minimaal 68% te vullen. Omdat Nederland andere gasopslagen tot 100% vult, resteert een vulbehoefte van 68% om het EU-doel van gemiddeld 80% te behalen. De voorbereidingen voor het vullen van de andere gasopslagen zijn eerder al gestart.

Garantieregeling

Het vullen van de gasopslagen is voor marktpartijen momenteel niet aantrekkelijk omdat de hoge prijzen en de bijbehorende risico’s op verliezen voor veel marktpartijen te groot zijn. De regeling bestaat naast een garantie voor het afdekken van prijsrisico’s uit een vergoeding voor operationele kosten (de zogenoemde afslag). 

Zelf bedrag indienen

Bedrijven dienen bij de twee rondes (tenders) zelf een bedrag in voor de afslag en concurreren hiermee met elkaar bij de beoordeling. De aanvragen worden op volgorde van gevraagde afslag toegekend. Hoe minder afslag en dus subsidie een bedrijf voor een bepaald vulvolume vraagt, hoe groter de kans dat de aanvraag wordt toegewezen.

Twee rondes

De eerste tender (30 mei) is voor de circa 35 bedrijven die een service-overeenkomst hebben getekend met gasopslag Bergermeer. Deze partijen kunnen aanspraak maken op de nog resterende niet-gecontracteerde beschikbare capaciteit in de gasopslag Bergermeer (totaal circa 4 TWh). Twaalf gasbedrijven hebben behalve een serviceovereenkomst ook eerder dit jaar opslagcapaciteit gecontracteerd voor het huren van ruimte voor gasopslag. De subsidiabele vulcapaciteit voor deze partijen bedraagt gezamenlijk circa 16 TWh. Deze partijen kunnen inschrijven voor de tweede tender (7 juni). De geplande start voor het vullen van Bergermeer is 14 juni. Voorwaarde voor subsidie is dat de gasbedrijven op 1 november de gesubsidieerde hoeveelheid hebben opgeslagen.

Energie Beheer Nederland

Naast de maximaal circa 20 TWh gas die bedrijven met inzet van deze subsidiemaatregel zullen vullen zal staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) ook minimaal circa 11 TWh gas opslaan in gasopslag Bergermeer Als bedrijven minder dan 20 TWh vullen zal EBN het resterende deel ook vullen om op een vullingsgraad van minimaal 68% te komen. Voor de twee maatregelen is totaal maximaal 623 miljoen euro begroot. De daadwerkelijke kosten hangen af van het verschil van de gasprijs in de zomer en winter en kunnen dus lager uitvallen dan 623 miljoen euro.

Categorie:
Provincie: