vrijdag, 17. februari 2023 - 9:37

Minder vergunde nieuwbouwwoningen in 2022

nieuwbouw-project-hijskraan
Foto: Frank Vink
Den Haag

In 2022 werd voor ruim 63 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat waren er minder dan in de twee jaar ervoor. Het aantal vergunde koopwoningen daalde in 2022, het aantal vergunde huurwoningen steeg juist. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen lag 16 procent lager dan in 2021, toen met bijna 76 duizend het hoogste aantal in jaren werd bereikt. In 2013 werd slechts voor 27 duizend woningen een vergunning afgegeven, waarna het aantal gestaag toenam. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld rond de 68 duizend per jaar. Dat was nog wel minder dan in de periode voor de kredietcrisis van 2008/2009. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in  de nabije toekomst zal worden gebouwd. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over de vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er in 2022 bijna 74 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd. 

Meer huurwoningen, minder koopwoningen

Er werd voor bijna 34 duizend koopwoningen een vergunning afgegeven, dat is een daling van 31 procent ten opzichte van 2021 en het laagste aantal sinds 2019. Het aantal vergunde woningen bestemd voor de verhuur nam juist toe, met 9 procent ten opzichte van 2021. Sinds 2019 werden niet zoveel huurwoningen vergund.

In de jaren 2019-2021 lag de verhouding van het aantal vergunde koop- en huurwoningen redelijk stabiel op ongeveer 35 procent huurwoningen en 65 procent koopwoningen. In 2022 lagen deze twee veel dichter bij elkaar, met 47 procent huurwoningen en 53 procent koopwoningen.

Categorie:
Provincie: