donderdag, 3. december 2015 - 12:34 Update: 03-12-2015 15:29

Apothekers: 'budgetpolis is patiëntenbedrog en moet verboden worden'

KNMP: budgetpolis is patiëntenbedrog
Foto: Archief EHF
Den Haag

'De budgetpolis is patiëntenbedrog en zou verboden moeten worden.' Dat bepleit voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Algemeen Overleg Kwaliteit Loont van 10 december.

'De budgetpolis perkt de vrije apothekerskeuze in', aldus Klein Nulent. 'Patiënten konden in 2015 hun herhaalmedicatie met zo'n polis enkel ophalen bij door de verzekeraar aangewezen apotheken. Zo'n apotheek kent de patiënt niet, en andersom. Dat staat de kwaliteit van zorg in de weg.

Het zijn vaak juist de meest kwetsbare patiënten die hiervoor op financiële gronden kiezen: ouderen en chronisch zieken. Die worden daardoor nog kwetsbaarder. De zorgverzekeraar licht de patiënt niet transparant voor over de beperkingen die aan zo'n polis kleven. Op dit moment kan een patiënt voor 2016 in veel gevallen nog steeds niet zien waar hij met een budgetpolis terecht kan.'

De apothekersorganisatie roept de Tweede Kamer bovendien op ook de beleidsvrijheid van zorgverzekeraars in te perken. Deze leidt tot ongelijkheid in de farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP vindt dat de basiszorg voor iedereen gelijk hoort te zijn ongeacht de keuze van de zorgverzekeraar. Nu kan elke individuele zorgverzekeraar bepalen of bepaalde zorg, zoals de medicatiebeoordeling, al dan niet ten laste komt van het eigen risico.

Zo hebben Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR en Eno per 1 januari 2016 de medicatiebeoordeling uit het eigen risico gehaald, na herhaalde oproepen daartoe van de KNMP en ouderenbond Unie KBO. 'Twee grote verzekeraars, CZ en VGZ, blijven achter', aldus Klein Nulent.

'Bij hen komt in 2016 de medicatiebeoordeling nog wel ten laste van het eigen risico. Dat leidt tot zorg mijden, en tast de kwaliteit van zorg aan. Van een medicatiebeoordeling is bewezen dat het gezondheidswinst oplevert. Het is zelfs een speerpunt van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) om te controleren of er voldoende van verricht worden. Dan mogen er geen financiële belemmeringen zijn, en zeker geen ongelijkheid binnen het basispakket.'

Categorie:
Provincie: