vrijdag, 4. december 2015 - 17:11 Update: 04-12-2015 17:29

Vakbonden en van Rijn bereiken akkoord over huishoudelijke hulp

Vakbonden en van Rijn bereiken akkoord over huishoudelijke hulp
Foto: Archief EHF
Den Haag

De vakbonden FNV, CNV, VNG en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben een gezamenlijke aanpak afgesproken over het creëren van nieuw perspectief voor langdurige zorg en ondersteuning en verantwoord marktgedrag. Dit heeft het ministerie van VWS vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Er komen nieuwe functies voor ondersteuning van mensen thuis waarbij huishoudelijke hulp bijvoorbeeld wordt gecombineerd met vormen van begeleiding en persoonlijke verzorging. Daarvoor worden structureel extra financiële middelen vrijgemaakt. 

In de wet worden extra waarborgen vastgelegd voor goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers en de verantwoordelijkheid van werkgevers. In 2016 is meer dan 200 miljoen beschikbaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. De voorwaarden daarvan worden veranderd zodat gemeenten extra ruimte en mogelijkheden hebben om dit geld specifiek in te zetten voor de ondersteuning thuis.

Drie pijlers

De aanpak bestaat uit de drie pijlers perspectief creëren en zo snel mogelijk omzetten in nieuwe werkgelegenheid, onderhandelingen op inhoud en kwaliteit, niet op arbeidsvoorwaarden en reguliere banen in loondienst tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Nieuwe ondersteuning thuis

Er is behoefte aan nieuwe vormen van ondersteuning thuis waarbij huishoudelijk hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging gecombineerd worden. Cliënten zijn daar beter mee geholpen, medewerkers krijgen daarmee nieuwe kansen op de arbeidsmarkt en gemeenten kunnen betere, meer preventieve zorg bieden en tegelijkertijd kosten besparen.

Om de vaart er in te houden en deze ontwikkelingen goed te bevorderen en te volgen, zullen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de sociale partners verenigd in de Stichting van de Arbeid regelmatig bij elkaar komen in een zogenaamde Wmo-kamer naar analogie van de werkkamer. Het kabinet juicht deze werkwijze toe en vaardigt het ministerie van VWS af om hierbij aan te schuiven als adviseur.

Categorie:
Provincie: