dinsdag, 8. december 2015 - 10:46 Update: 08-12-2015 21:47

Nog geen verklaring klachten meisjes na vaccinatie baarmoederhalskanker

Veel onduidelijkheid omtrent klachten meisjes HPV-vaccinatie
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het onderzoek naar de nadelige bijwerkingen na vaccinatie bij meisjes tegen baarmoederhalskanker lijkt nog geen duidelijkheid op te leveren, zo stelt het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb na eigen onderzoek.

In de 231 meldingen werd langdurige vermoeidheid het meest genoemd (168 keer). Verschillende patronen van combinaties van langdurige klachten werden gevonden, echter was geen enkel patroon consistent. De klachten hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van de meisjes. Ook komt naar voren dat er geen medische oorzaak voor de klachten gevonden kon worden en dat de meeste meisjes niet hersteld waren op het moment van het laatste contact met Lareb

Follow-up onderzoek

Dit follow-up onderzoek geeft een zeer duidelijk en indringend beeld van de medisch onverklaarbare langdurige klachten en de impact ervan. In de meldingen is de tijd tussen vaccinatie en het optreden van de klachten echter niet eenduidig. Op basis van de analyse van de gemelde langdurige klachten kan een oorzakelijk verband tussen vaccinatie met Cervarix en deze klachten noch worden uitgesloten noch worden aangetoond.

Om te onderzoeken of langdurige vermoeidheid vaker voorkomt bij gevaccineerde meisjes in vergelijking met niet gevaccineerde meisjes, wordt nader epidemiologisch onderzoek aanbevolen. Inmiddels is het RIVM met een onderzoek gestart.