dinsdag, 8. maart 2016 - 16:36 Update: 10-03-2016 12:37

Alrijne Zorggroep stoot langdurige zorg van 2 verpleeghuizen af

Verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn naar andere zorgorganisatie
Foto: Archief EHF
Leiderdorp/Alphen aan den Rijn

De langdurige zorg met verblijf, zoals deze in de twee Verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn wordt aangeboden, wordt overgedragen aan een andere aanbieder van zorg. Hiertoe heeft de Raad van Bestuur van Alrijne Zorggroep op 3 maart 2016 toe besloten.

'De beoogde datum van overdracht is 1 januari 2017. De geriatrische revalidatiezorg blijft onderdeel van Alrijne Zorggroep en zal op locatie in Alrijne Ziekenhuis Leiden en Alphen aan den Rijn worden aangeboden', aldus Alrijne Zorggroep.

De keuze voor overname

De Verpleeghuizen Leythenrode (Leiderdorp) en Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) maken onderdeel uit van Alrijne Zorggroep. Alrijne Zorggroep bestaat naast de genoemde verpleeghuizen uit Alrijne Ziekenhuis met vestigingen op drie locaties. Uit onderzoek is gebleken dat het voor bewoners en medewerkers van de Verpleeghuizen Oudshoorn en Leythenrode beter is als zij deel uitmaken van een 'care' organisatie die zich primair richt op de ouderenzorg. 

Een grotere, gespecialiseerde aanbieder heeft een sterkere positie en meer mogelijkheden om te investeren in de verbetering van de zorg en in te spelen op de vele landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het biedt Alrijne Zorggroep daarnaast de mogelijkheid zich te richten op de ziekenhuiszorg en herstelgerichte (ziekenhuis)zorg, waaronder geriatrische revalidatiezorg.

Gevolgen voor bewoners

In 2016 verandert er nog niets voor de bewoners. Ze blijven dezelfde zorg in het eigen huis ontvangen. Per 1 januari 2017 wordt de langdurige zorg overgedragen aan een andere aanbieder van zorg en wonen. Deze overnemende partij wordt uitgezocht op grond van deskundigheid, marktpositie en toekomstvisie en moet in staat zijn om de ontwikkeling van beide verpleeghuizen binnen de 'care' sector te versterken en zal een goede samenwerkingspartner voor Alrijne Zorggroep zijn.

Gevolgen voor werkgelegenheid

Bij de overdracht van de Verpleeghuizen geldt dat de medewerkers hun functie volgen. Voor de meeste medewerkers geldt dat ze meegaan in de overdracht naar de andere zorgaanbieder. Een aantal medewerkers blijft werkzaam bij Alrijne Zorggroep. De geriatrische revalidatiezorg blijft onderdeel van Alrijne Zorggroep en wordt aangeboden in Alrijne Ziekenhuis Leiden en Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn.

Selectietraject van start

Op het moment is het nog niet duidelijk aan welke zorgorganisatie de verpleeghuizen worden overgedragen. Het selectietraject is gestart. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met het secretariaat raad van bestuur van Alrijne Zorggroep. In het belang van de keuzevrijheid voor de bewoners kunnen alle aanbieders van zorg en wonen zich inschrijven. Aan de hand van een programma van eisen wordt vervolgens uit de geïnteresseerde partijen een aanbieder geselecteerd.

Tijdspad

Alrijne Zorggroep verwacht dat ze medio 2016 een geschikte overnamepartner hebben gevonden. Daarna zal de toetsing door externe partijen plaatsvinden. De beoogde datum van overdracht van de langdurige zorg met verblijf is 1 januari 2017.