maandag, 11. april 2016 - 17:46 Update: 14-04-2016 9:34

18-jarigen krijgen brief minister Schippers op de mat

Irene Moors komt brief orgaandonatie persoonlijk langsbrengen
Foto: Archief FBF
Den Haag

Alle jongeren geboren in 1997 ontvangen dinsdag belangrijke post: de brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de vraag of ze donor willen worden.

Die vraag blijkt voor veel Nederlanders knap lastig te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt dat erover praten met familie en vrienden kan helpen. Van de jongeren die al eens een gesprek over orgaandonatie voerden, geeft 43% aan daarmee hun twijfels kwijt te kunnen. 

28% bezorgde het een zeker gevoel hun wensen te delen en een kwart kreeg al pratend antwoord op hun vragen. Toch heeft 1 op de 5 van de niet-geregistreerde jongeren nog nooit over orgaandonatie gepraat. 

Irene Moors

Om hen een handje te helpen, gaat Irene Moors – gespreksdeskundige - persoonlijk langs bij gezinnen om de 18-jarigenbrief te bezorgen. Zo helpt ze ouders en jongeren het gesprek aan te gaan en een stap dichter bij een beslissing te komen.

Prangende vragen

Ben ik wel geschikt als donor? Krijgt mijn familie wel tijd afscheid te nemen en hoe ziet mijn lichaam eruit na donatie? Het zijn de drie meest prangende vragen voor wie een keuze wil maken over orgaandonatie. Helaas blijft een kwart van de niet-geregistreerde Nederlanders met deze vragen rondlopen, omdat ze het te moeilijk vinden erover te praten. 

Voor 72% van de ondervraagden is het een te vervelend onderwerp, 19% weet niet wanneer ze erover moeten beginnen en 15% is bang dat anderen hun gedachten over orgaandonatie raar vinden. Jammer, want het gesprek aangaan is juist zo belangrijk, vooral voor jongeren. Een ruime meerderheid van 82% van de niet-geregistreerde jongeren stelt dat een gesprek hen iets heeft opgeleverd, hetzelfde geldt voor 7 op de 10 dertigplussers. 

Daarom richt de nieuwe campagne ‘Een leven redden. Je hebt het in je’ zich in eerste instantie op het aangaan van het gesprek. Minister Edith Schippers: “Al pratend kom je steeds dichter bij een beslissing, bij jouw keuze. Het is toch prachtig dat je levens kunt redden? En het mooiste is: iedereen heeft het in zich!”

Praat erover aan de keukentafel

Twee derde (67%) van de niet-geregistreerde jongeren vindt het belangrijk dat zij en hun familie en vrienden van elkaar weten hoe ze tegenover orgaandonatie staan. Anderzijds willen ze dit zelf ook graag van hun naasten weten. 

Toch zegt 43% dat niemand op de hoogte is van hun wensen, 37% weet niet hoe hun familie en vrienden over orgaandonatie denken. Een concrete aanleiding, zoals het overlijden van een bekende of aandacht voor orgaandonatie in de media zijn voor jongeren aanleiding om erover te beginnen. 

Die gesprekken worden dan voornamelijk gevoerd met ouders, de partner of een goede vriend of vriendin. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de keukentafel of ’s avonds op de bank voor jongeren geschikte plekken zijn voor het gesprek hierover.

Categorie:
Provincie: