zaterdag, 30. april 2016 - 22:02 Update: 03-05-2016 17:14

Chronische depressiviteit vergroot kans op dementie

Bij 55-plussers met chronische depressies is kans op dementie groter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat 55-plussers die in toenemende mate last hebben van depressies, op latere leeftijd een hoger risico op dementie hebben dan leeftijdsgenoten met een ander verloop van depressies.

Voorspellen

Door naar het verloop van depressies te kijken, is dementie mogelijk in een eerder stadium te voorspellen. Dat ontdekten onderzoekers van het Erasmus MC. Zij publiceren de resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Psychiatry.

Verschil

“Dat mensen met dementie vaak last hebben van depressies is bekend”, zegt Arfan Ikram, neuro-epidemioloog van het Erasmus MC. “Ook dat het verloop van depressies sterk verschilt bij patiënten onderling."

Volgen

Ikram: "Door deelnemers aan de studie tientallen jaren te volgen, kunnen wij nu voor het eerst een verband leggen tussen het langetermijnverloop van depressieve symptomen en dementie op latere leeftijd. Denk daarbij aan somberheid en neerslachtigheid, verdriet en weinig energie hebben. Daaruit blijkt dat bijna een kwart van de ouderen die in toenemende mate last had van depressieve symptomen in de jaren erna dementie ontwikkelde. Bij de ouderen die hier in mindere mate last van hadden, was dit 10%.”

Verloop

De onderzoekers volgden 3.325 deelnemers van 55 jaar en ouder in het bevolkingsonderzoek ERGO. De deelnemers hadden in meer of mindere mate last van depressieve symptomen, maar hadden geen dementie. Zij werden ingedeeld in vijf groepen. Iedere groep had een ander verloop van depressieve symptomen. Zo waren er deelnemers die er alleen kortstondig last hadden, chronisch last hadden, maar ook herstelden van hun symptomen.

Voorbode

Ikram: “Wij concluderen dat een ernstige depressie op één bepaald moment nog niets zegt over het risico op dementie op latere leeftijd. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat sommige depressieve symptomen de voorbode zijn van dementie bij ouderen. Daar is meer onderzoek voor nodig.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):